/** * */

Wenzel von Wurm

Wenzel, Freiherr von (aug. 1917) Wurm, * Karolinenthal bij Praag, 27 febr. 1859, † Wenen, 21 mrt. 1921, Oostenrijks-Hongaars generaal. In nov. 1906 werd W. generaal-majoor, en kreeg het bevel over een brigade; in 1910 werd hij luitenant-veldmaarschalk en kreeg een divisie onder zich. Op 1 aug. 1914 werd hij bevorderd tot "Feldzeugmeister" (generaal der artillerie) en kreeg het commando over het 16de legerkorps, dat deel uitmaakte van het 6de Oostenrijkse leger dat Servië in het eerste oorlogsjaar (vergeefs) aanviel. Van 1915 tot 1917 werd W. ingezet tegen de Italianen aan het Isonzofront, werd in aug. 1917 benoemd tot kolonel-generaal en werd bevelhebber van het 4de leger in Wolhynië aan het oostelijk front, korte tijd daarop echter van het 1ste Isonzoleger, dat betrokken was bij de aanvankelijk voorspoedig verlopen strijd aan de Piave in juni 1918. De altijd agressieve Wurm, die steeds het initiatief gaande hield als hij dit nog een kans van slagen gaf, maar de regie ook stevig in handen had wanneer er ordelijk moest worden teruggetrokken, ging op 1 dec. 1919 met pensioen. Hij overleed in 1921 in Wenen.
Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Wenzel_von_Wurm"
Personal tools