/** * */

Victor d'Urbal

Victor Louis Lucien, baron d'Urbal (1858-1943) was een Franse generaal uit de Wereldoorlog.

Van 1876-78 bezocht hij Saint-Cyr, de Franse militaire academie. Daarna volgde hij de cavalerieopleiding van Saumur. In actieve dienst kwam hij echter pas in Algerije, 1889/90.

In 1906 werd hij benoemd tot commandant van een cavalerieregiment. In juni 1911 werd hij belast met het bevel van de 4de brigade huzaren met welke hij deelnam aan de oorlog bij het begin van de vijandelijkheden in augustus 1914. Nu volgde de ene promotie na de andere. Op 25 augustus werd hem het commando van de 7de cavaleriedivisie opgedragen, maar al snel, op 20 september, werd hij bevorderd tot commandant van het 33ste legerkorps. Een maand later al, op 20 oktober 1914, kreeg hij de leiding van het detachement van het leger in België in handen, dat vervolgens werd omgedoopt in het 8ste (Franse) leger.

Dit voerde hij aan tot 2 april 1915 toen hij bevelhebber van het 10de leger werd dat streed in de veldslagen van La Bassée (mei-juli 1915) en Artois (september-oktober 1915).

Om onduidelijke redenen werd hij op 4 april 1916 weggepromoveerd en benoemd tot inspecteur-generaal der cavalerie in het oorlogsgebied, een jaar later tot een soortgelijke functie waarvan de verantwoordelijkheden zich ook buiten de gevechtszone uitstrekten, een post die hij tot juni 1919 behield.

In november 1920 werd hij ingedeeld bij de reserve.

Generaal d'Urbal overleed op 29 januari 1943 te Parijs en werd bijgezet in de Dôme des Invalides.

(Vertaling van: http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Louis_Lucien_d'Urbal)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Victor_d%27Urbal"
Personal tools