/** * */

Pierre Dubois

Pierre Joseph Louis Alfred Dubois (1852-1924) was een Franse legercommandant tijdens de Eerste Wereldoorlog van 1914 tot 1917.

In 1874 trad Dubois toe tot het Franse leger als luitenant der Huzaren. Daarna diende hij in de Franse koloniën Tunesië en Algerije.

Het jaar voordat de oorlog in heel Europa uitbrak, in 1913, werd Dubois benoemd tot bevelhebber van het 9de legerkorps. Samen met de Castelnau werkte hij aan de verdediging van Nancy. Met het 9de korps werd Dubois daarna naar België gezonden om de geallieerde defensie te ondersteunen tegen de Duitse aanval.

In 1915 volgde zijn bevordering tot commandant van het 6de Franse leger en begin 1916 kreeg hij het bevel over de sector Verdun.

Voor Dubois eindigde de oorlog in 1917 als reserve-generaal. Hij stierf in 1924.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/dubois.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Pierre_Dubois"
Personal tools