/** * */

William Robertson

William Robertson (1860-1933) was een Britse veldmaarschalk. De enige man die ooit in het Britse leger opklom van soldaat tot veldmaarschalk. Op 17-jarige leeftijd trad hij in dienst en werd 11 jaar later tot officier bevorderd. Na actieve dienst in het Britse expeditieleger in 1914-1915 werd hij op 55-jarige leeftijd aangesteld als chef van de generale staf. Eén van zijn opdrachten was te fungeren als tussenpersoon tussen het Britse kabinet en het leger.

Hij was ervan overtuigd dat de oorlog enkel op het westelijk front gewonnen of verloren kon worden en overtuigde de regering ervan om haar middelen te concentreren op Frankrijk. Door controversen over de inzet van manschappen in 1917 kreeg hij vijanden binnen de eigen rangen. In februari 1917 werd hij uit zijn functie ontheven.

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/William_Robertson"
Personal tools