/** * */

William Marshall

Sir William Raine Marshall (1865-1939) was een Brits generaal die tijdens de Eerste Wereldoorlog Sir Stanley Maude opvolgde als opperbevelhebber aan het front in Mesopotamië. Dat bleef hij tot aan het eind van de oorlog.

Toen hij de militaire academie van Sandhurst had voltooid kreeg hij in 1885 een aanstelling bij de "Sherwood Foresters", waarna hij werd gedetacheerd in Ierland en op Malta. Actieve dienst in Brits-Indië en Zuid-Afrika volgde.

Nadat hij gedurende 1914/15 bataljonscommandant aan het westfront was geweest, kreeg Marshall de post van commandant van de 29ste divisie tijdens de noodlottige Dardanellen-campagne en werd in juni 1915 tot generaal-majoor bevorderd.

Hierna werd hij achtereenvolgens belast met het bevel over de 42ste, opnieuw de 29ste en de 53ste divisie, voordat hij werd overgeplaatst naar Saloniki als commandant van de 27ste divisie, en daarna naar het 3de (Indische) legerkorps aan het front in Mesopotamië. Als bevelvoerder van genoemd korps droeg hij met succes bij aan de inname van Koet-el-Amara in februari 1917, en daarop aan de capitulatie van Bagdad, een maand later.

De voorzichtige en nauwgezette Marshall werd door Sir William Robertson, de chef van de generale staf, als opvolger aangewezen van de populaire opperbevelhebber in Mesopotamië, Sir Stanley Maude, die onverwacht aan cholera was overleden (waarschijnlijk na het drinken van besmette melk). Robertson zette meteen het offensief in Mesopotamië op een laag pitje.

In deze nieuwe hoedanigheid vertegenwoordigde Marshall Groot-Brittannië bij de overgave van het Turkse leger in Mosul, 30 oktober 1918.

Na de oorlog keerde hij terug naar Brits-Indië om commandant van het zuidelijke leger te worden. Dat bleef hij tot 1923; het jaar daarop ging hij met pensioen. Hij stierf in 1939.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/marshall_william.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/William_Marshall"
Personal tools