/** * */

Wasilij Goerko

Wasilij Josiforitsj Goerko (1864-1937) was gedurende een korte periode tijdens de Eerste Wereldoorlog opperbevelhebber van de Russische strijdkrachten, voordat hij door de Oktoberrevolutie van 1917 gedwongen werd naar het buitenland te vluchten. Hij was een zoon van de beroemde Russische generaal Josif Wladimirowitsj Goerko (1828-1901).

Al voor de Wereldoorlog ijverde Goerko, in nauwe samenwerking met de politiek gematigde leider van de Oktobristen, Goetsjkow, voor legerhervormingen.

Toen in 1914 de oorlog uitbrak werd Goerko benoemd tot commandant van de 1ste cavaleriedivisie onder Paul von Rennenkampf, welke divisie hij aanvoerde in Oostpruisen en in de Slag bij Lodz in november 1914, voordat hij een benoeming ontving als chef-staf van Michail Alexejew (die eveneens gedurende korte tijd de rol van opperbevelhebber vervulde).

Hierna volgde Goerko's aanstelling als hoofd van het VIde legerkorps, dat onderdeel was van het 2de leger. Hij leidde de Russische tegenaanval in januari 1915 tijdens de gevechten bij Bolimów in Russisch Polen.

In de herfst van het jaar daarop, 1916, moest Goerko Bezobrazow opvolgen om te trachten ten minste nog iets te redden van het prestige van de garde, het elitekorps, een reputatie, die in de gevechten bij Kowel ernstig had geleden.

Terwijl Alexejew in november 1916 herstellende was van een hartaanval, werd Goerko aangewezen als tijdelijk opperbevelhebber, en werd aldus hoofdverantwoordelijke voor de operaties bij het hoofdkwartier, de Stawka. Hij deed pogingen om de gevechtskracht van het leger op te voeren, vooral bij de artillerie, maar zijn inspanningen leidden tot niets door tegenwerking van de tsaar, Nicolaas II.

Door de Februarirevolutie van 1917 werd Goerko definitief opperbevelhebber als opvolger van Alexej Ewert, maar raakte al snel in conflict met de nieuwe voorlopige regering. Onenigheid bij de voorbereiding van het Kerenski-offensief leidde tot zijn ontslag in juni 1917.

Eenmaal uit het leger werd Goerko in juli 1917 korte tijd vastgezet als sympathisant van de monarchie, maar een maand later werd hem toegestaan het land te verlaten. Sindsdien verbleef hij in ballingschap in Italië, waar hij in 1937 overleed.

(Gedeeltelijk vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/gurko.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Wasilij_Goerko"
Personal tools