/** * */

The Surreys play the game

Kapitein W.P. Neville.
Enlarge
Kapitein W.P. Neville.
Grafsteen van Kapitein W.P. Neville op het Carnoy military Cemetery.
Enlarge
Grafsteen van Kapitein W.P. Neville op het Carnoy military Cemetery.

Op zaterdag 1 juli 1916 om 07:30 bij het begin van de slag aan de Somme bij het plaatsje Carnoy klom Kapitein Neville uit de loopgraaf, schoot een voetbal ver het niemandsland in en werd vrijwel meteen dodelijk getroffen.

De rest van de East Surreys volgde de kapitein, schoot de ballen ook het niemandsland in en ondergingen het zelfde lot als hun commandant.

Het doel van de East Surreys was het dorpje Montauban. Dat zou uiteindelijk die eerste dag veroverd worden, een van de weinige objecten die op die dag werden veroverd.

Wat ging er vooraf aan dit verhaal ?

Kapitein Wilfred Percy Neville, voor zijn mannen Billie, was commandant van 8th East Surreys dat grotendeels bestond uit jonge jongens van Kitchener's army die totaal nog niet in actie waren geweest. Dit was een grote zorg voor kapitein Neville. Daarom had hij tijdens een verlof in Engeland drie voetballen (er wordt ook van vier ballen gesproken) gekocht en deelde deze uit aan elke compagnie.

Het idee was door een vorm van een wedstrijd zo het moreel hoog te houden en eventuele angst weg te nemen. Wie de bal het dichtst bij de vijandelijk linie zou schieten zou een portie rum extra krijgen. De mannen waren erg enthousiast en schreven op de ballen teksten als: 'The Great European Cup-Tie Final. East Surreys V Bavarians. Kick off at zero'en 'No referee'

De Duitsers zouden terug schieten, maar niet met ballen.

Na de slag zouden de ballen van het slagveld zijn gehaald. Eén ervan zou er in het Imperial War Museum in Londen moeten liggen en één in het museum van het regiment zelf. Of dit de originele ballen zijn is niet bekend, maar het is mogelijk.

In de krant Daily Sketch van zaterdag 22 juli 1916 staat op de voorpagina dit verhaal, met maar liefst 4 foto's. Te zien is de gewonde soldaat Draper. Soldaat_Draper_%28139x140%29.jpg


Bijschrift: de gewonde soldaat Draper, één van de mannen die de bal vooruit dribbelde. Hier te zien met de historische bal. Hij had gisteren de eer om deze bal om het exercitieterrein op te blazen.


De tweede foto laat een groep juichende mannen zien van de East Surreys. Juichende_East_Surreys.jpg

Bijschrift: de East Surreys die hun kameraden,sommigen gewond, toejuichen welke hebben deelgenomen aan de charge.


De derde foto is een foto van kolonel Treeby die triomfantelijk de voetbal omhoog houdt. Kolonel_Treeby_%28205x240%29_%28120x140%29.jpg


Bijschrift:Kolonel Treeby houdt de bal omhoog welke vanaf het front opgestuurd was en die nu door het regiment zal worden bewaard als aandenken aan de glorieuze dag. Op de laatste foto is het portret van kapitein Wilfred Nevill. Als bijschrift: Kapitein Wilfred P Nevill die de aftrap deed en die de charge leidde. Hij stierf vroeg in de strijd terwijl hij zijn mannen toejuichte.

Verder vermeld het artikel: De voetbal welke door de East Surreys werd afgetrapt vanaf de borstwering en die verder werd gedribbeld richting Duitse linies toen zij hun glorieuze aanval inzetten op 1 juli, was opgeblazen op het plein van de Kingston Barracks, het hoofdkwartier van het regiment, gisteren. Kolonel Dreeby sprak tot de officieren en manschappen en vertelde dat de East Surreys het edele spel goed hadden gespeeld. Vijfhonderd kameraden werden gedood of raakten gewond tijdens deze charge, maar niemand was voor niets gesneuveld. Zij hadden geholpen om dichterbij de goal van de overwinning te komen.


Kapitein Wilfred P Neville ligt op het Carnoy military Cemetery Plot E row 28 net als de meeste spelers van die voetbalwedstrijd in 1916.

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/The_Surreys_play_the_game"
Personal tools