/** * */

Stanley Maude

Generaal Sir Frederick Stanley Maude (1864-1917) was de meest succesvolle Britse commandant die diende aan het front in Mesopotamië gedurende de Eerste Wereldoorlog. Hij werd geboren in Gibraltar op 24 juni 1864 als zoon van een drager van het VC ('Victoria Cross', de hoogste Britse militaire onderscheiding), generaal Sir Frederick Francis Maude. Na de kostschool in Eton volgde hij de militaire academie van Sandhurst om zijn loopbaan bij het leger te beginnen.

In februari 1884 sloot hij zich aan bij de "Coldstream Guards", en diende in Zuid-Afrika tijdens de Tweede Boerenoorlog (1899-1902), waar hij o.a. werd onderscheiden met de DSO, hoewel hij toen nog slechts majoor was. Vervolgens werd hij militair secretaris van de gouverneur-generaal van Canada, een post die hij tot eind 1904 bekleedde, waarna een aantal functies bij de generale staf volgden. In 1911 was hij opgeklommen tot kolonel.

De loopbaan van Maude tijdens de Eerste Wereldoorlog begon bij de staf van het 3de legerkorps van generaal Pulteney in Frankrijk voordat hij, in oktober 1914, werd bevorderd tot brigadegeneraal en het commando over de 14de brigade kreeg.

In april 1915 raakte hij ernstig gewond en werd naar Engeland gestuurd om te herstellen. Een maand later keerde hij naar zijn brigade terug voordat hij in juni 1915 werd bevorderd tot generaal-majoor en belast werd met het commando van de 33ste divisie, die in Engeland oefende voorafgaand aan de overplaatsing naar het front in Frankrijk.

Maude kwam echter nooit in Frankrijk terecht. Midden augustus kreeg hij opdracht om zich bij Sir Ian Hamiltons hoofdkwartier te vervoegen om het commando van de 13de divisie in Suvla (schiereiland Gallipoli, Turkije) voor zijn rekening te nemen.

Belast met het toezicht op de terugtocht uit Suvla en de landing in Helles werd de helft van de divisie van Maude al uitgeschakeld voordat er eventueel sprake kon zijn van een verplaatsing naar Mesopotamië in maart 1916.

Met het opzichtige falen van de bevelvoering van Sir John Nixon in Mesopotamië tussen april 1915 en januari 1916, uitlopend in de vernederende capitulatie van Sir Charles Townshends manschappen in Koet-el-Amara in april 1916, dat gebeurde onder het toeziend oog van het Brits-Indische gouvernement, besloot het ministerie van Oorlog in Londen een eigen commandant te benoemen. Vandaar dat Maude opdracht kreeg naar Mesopotamië te gaan.

Maude verving daar generaal Gorringe als commandant van het zogeheten "Korps van het Tigrisfront" in juli 1916. De maand daarop kreeg hij de supervisie over het hele front. Hij begon onmiddellijk met het reorganiseren en opnieuw bevoorraden van de Britse en Indische troepen in het gehele gebied.

Bij de benoeming door de chef van de generale staf ('CIGS') in Londen, Sir William Robertson had deze aan Maude instructies gegeven die kort en nogal ongewoon waren: dat hij de bestaande frontlinie moest verdedigen en verder niets. In het bijzonder lette Robertson erop dat Maude geen voorzieningen vroeg die in de ogen van Londen voor het vele malen belangrijker westelijke front nodig waren.

Maude was als commandant eerder voorzichtig en voorspelbaar dan spectaculair en stond bekend als "Systematic Joe". Niettemin leidde hij zijn troepen naar een reeks overwinningen langs de Tigris, beginnend met de Tweede Slag om Koet-el-Amara en eindigend met de verovering van Bagdad op 11 maart 1917.

Ironisch genoeg waren de Britten – en Robertson in Londen – het slachtoffer van hun eigen succes. De ononderbroken reeks overwinningen van Maude maakte duidelijk dat het vertragen of zelfs stopzetten van het offensief in Mesopotamië niet aan de orde was, want de moslimwereld kreeg steeds meer ontzag voor Maude's reputatie.

Aldus werd de intensiteit van de Britse operaties opgevoerd om het hoofd te bieden aan de Turkse bedreiging van de rivieren de Eufraat, de Diyala en de Tigris. In april 1917 triomfeerde Maude opnieuw, nu bij Samarrah, en hij ging door met zijn offensief bij Ramadi en Tikrit toen er begin november 1917 een ramp gebeurde.

Geveld door cholera, waarschijnlijk door het drinken van bedorven melk (eerder dan vergiftiging zoals door sommigen werd gesuggereerd) stierf Maude op 18 november. Het was voor velen een slag, vooral voor de troepen die in de voorste linies streden, maar het gaf Robertson de kans om het offensief in Mesopotamië terug te draaien.

Generaal William Marshall werd aangesteld om Maude in Mesopotamië te vervangen.


{Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/maude.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Stanley_Maude"
Personal tools