/** * */

Slag bij Flers-Courcelette

Situatiekaart (uit: An Atlas of the Great War. In: Harmsworth's Atlas of the World, 1920)
Enlarge
Situatiekaart (uit: An Atlas of the Great War. In: Harmsworth's Atlas of the World, 1920)
Een Britse Mark I tank in de zogenaamde Solomon camouflage of ook wel gekend als Scheme B1. De Mark I was de tank dat als eerste werd ingezet op het strijdtoneel, en aldus ook tijdens de Slag bij Flers-Courcelette.
Enlarge
Een Britse Mark I tank in de zogenaamde Solomon camouflage of ook wel gekend als Scheme B1. De Mark I was de tank dat als eerste werd ingezet op het strijdtoneel, en aldus ook tijdens de Slag bij Flers-Courcelette.
Een onderdeel van het Somme-offensief, de Slag bij Flers-Courcelette werd vooral bekend als de slag waarbij de eerste tanks werden ingezet. De aanval begon over een 12 km breed front in de saillant van het 4de Britse leger onder Rawlinson op 15 september 1916. 12 divisies waren erbij betrokken, samen met alle tanks die het Britse leger bezat: 49 stuks.

Sir Douglas Haig, de Britse opperbevelhebber, had veel meer tanks paraat willen hebben bij de start van het Somme-offensief op 12 juli 1916, maar besloot niettemin door te gaan met de aanval op Flers-Courcelette met dit beperkte aantal, een wat tegenstrijdige beslissing, want, zo werd gemeend, als er zo weinig waren konden ze nauwelijks van praktisch nut zijn. Sir Winston Churchill, die vurig had geijverd voor de ontwikkeling van de tank, klaagde dat het veel te vroeg was om "zijn arme landkruisers" in zo'n geringe hoeveelheid in te zetten.

Tests hadden aangetoond dat deze vroege tanks volstrekt onbetrouwbaar waren. Ze wogen ongeveer 28 ton, en bewogen met een slakkengang, nog geen kilometer per uur. Ze waren bestand tegen het vuur van lichte wapens, en in mindere mate tegen machinegeweervuur. Er konden metaalsplinters in de tank doordringen, zodat er een soort vizier van ijzergaas ontwikkeld werd als oogbescherming voor de bestuurders, dat echter als hinderlijk werd ervaren en zelden gedragen werd. Kanonvuur daarentegen kon gemakkelijk een tank vernietigen, en dat gebeurde ook.

Besturen van de tank ging moeilijk en het zicht was slecht, wat er menigmaal toe leidde dat de tank eigen troepen onder vuur nam. Radiocommunicatie was er pas tegen het einde van de oorlog. In plaats daarvan werden postduiven gebruikt.

De aanval werd voorafgegaan door een artilleriebombardement bedoeld om vrij baan te maken voor het nieuwe mobiele wapen.

Dienovereenkomstig moesten de 49 tanks zich op 11 september in een rij opstellen. Als om te bewijzen dat ze totaal niet op hun taak waren berekend, waren 27 tanks daar al niet toe in staat. Van de 22 die daar wel in slaagden, kwamen er 7 op het uur u niet van hun plaats. Aldus rolden 15 van de 49 tanks langzaam op het niemandsland toe om op 15 september met de aanval te beginnen.

Ondanks alles had de vuurdoop van de tanks een verwoestend effect op het Duitse moreel, tenminste, in het begin. In de breedte was hun betekenis beperkt, gezien hun geringe aantal en hun ondeugdelijkheid. De eerste reactie van het Duitse opperbevel was dat de tank makkelijker kon worden uitgeschakeld dan nagemaakt.

Toch boekte het Britse expeditieleger, de BEF, samen met het Canadese korps een winst van een kilometer of twee op de eerste drie dagen, wat in die tijd wel een prestatie mocht heten, vooral tijdens de Slag aan de Somme. Geleid door de tanks vielen de dorpen Martinpuich, Flers en Courcelette in geallieerde handen, evenals het felbegeerde "High Wood" (Bois de Foureaux).

Niettemin maakte een combinatie van slecht weer en omvangrijke Duitse versterkingen een einde aan de Britse en Canadese opmars op 17 september. De geallieerden leden opnieuw zware verliezen. Daaronder Raymond Asquith, de zoon van de Britse premier Herbert Asquith. De aanval werd afgeblazen op 22 september.

Het gebruik van tanks had geenszins tot een doorbraak van enige omvang geleid, maar ze hadden desondanks indruk gemaakt op Haig, die er 1000 bijbestelde.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/battles/flers.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Slag_bij_Flers-Courcelette"
Personal tools