/** * */

Robert Lee Bullard

Robert Lee Bullard (1861-1947) was een Amerikaanse generaal uit de Eerste Wereldoorlog. Hij zag het levenslicht te Opelika in Alabama. Tijdens de operaties op Cuba (Spaans-Amerikaanse Oorlog, 1898) leidde hij het 3de regiment vrijwilligers uit Alabama (dat geheel uit zwarten bestond), en voerde het bevel over het 39ste infanterieregiment der vrijwilligers gedurende de Philippijnse Opstand (1901). Hij was districtsgouverneur van Mindanao (eiland van de Philippijnen) van 1901-04, en lid van het voorlopige bestuur van Cuba van 1906-09. Nadat hij was afgestudeerd aan de militaire academie werd hij in 1916 commandant van de nationale reserve langs de Mexicaanse grens. In juni 1917 werd Bullard bevorderd tot brigadegeneraal en kreeg een brigade van de 1ste infanteriedivisie in Frankrijk onder zijn hoede, dan tot generaal-majoor en werd hoofd van de opleiding voor Amerikaanse infanteristen in Frankrijk. Daarna volgde zijn promotie tot commandant van de 1ste divisie. Bullard voerde deze aan bij de eerste zelfstandige Amerikaanse operatie in de oorlog aan het westelijke front, de aanval bij Cantigny op 28 mei 1918, werd bevelhebber van het IIIde Amerikaanse legerkorps, en leidde dit bij de strijd aan de Aisne en tijdens het Maas-Argonne-offensief. Op 12 oktober 1918 ten slotte, volgde zijn benoeming tot bevelhebber van het 2de leger van de Amerikaanse strijdmacht in Europa, de American Expeditionary Forces (AEF).

(Vertaling van: http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Bullard)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Robert_Lee_Bullard"
Personal tools