/** * */

Richard Haking

Richard Cyril Byrne Haking (1862-1945) was een commandant van het Britse leger gedurende de Eerste Wereldoorlog.

Veel commandanten kregen na afloop van de oorlog het stempel van "slager" opgedrukt. Haking, die een naaste medewerker was van de opperbevelhebber van het Britse expeditieleger, Sir Douglas Haig, bezorgde zichzelf deze weinig benijdenswaardige reputatie al tijdens dit conflict.

Voor de oorlog gaf Haking een tijd les aan het opleidingsinstituut van de legerstaf. Toen in augustus 1914 de oorlog werd verklaard kreeg hij het bevel over de 5de brigade en reisde met Sir John French – toen opperbevelhebber – naar het westelijke front.

Haking raakte vrijwel direct gewond: op 14 september 1914 liep hij een hoofdwond op die drie maanden herstel vergde. Dit verhinderde niet dat hij tijdens de oorlog snel carrière maakte. Bij zijn terugkeer aan het front in december 1914 kreeg hij de 1ste divisie onder zijn hoede.

In september 1915 werd hij commandant van het 11de legerkorps, wat hij de hele oorlog zou blijven, ondanks verwoede pogingen van Haig om hem het bevel over een leger te geven.

Het was bij het 11de legerkorps dat Hakings reputatie als commandant die niet schuwde om een (door velen zinloos geachte) uitputtingsoorlog te voeren voor het eerst gestalte kreeg. Gedurende het Somme-offensief in juli 1916 verdiende hij de verachting van de Australische generaal Elliott voor zijn beslissing om een aanval op Fromelles uit te voeren die geen enkel doel diende.

In november 1917 werden Haking en het 11de korps overgeplaatst naar het Italiaanse front om de Italiaanse troepen te ondersteunen die een geweldige klap hadden opgelopen bij Caporetto. Het verblijf daar was slechts van korte duur, binnen vier maanden was het 11de korps weer terug aan het westelijke front, op tijd voor het grote Duitse voorjaarsoffensief dat in maart 1918 begon.

Gestationeerd bij Bethune – een bekende omgeving voor het 11de korps – hadden Hakings troepen het hard te verduren bij een aanval van het 6de Duitse leger. Maar het 11de korps wist stand te houden en de havens aan de Kanaalkust te beschermen, en verdiende daarmee de complimenten van Haig.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/haking.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Richard_Haking"
Personal tools