/** * */

Pierre Auguste Roques

Pierre Auguste Roques, * Marseillan (Languedoc), 28 dec. 1856, † Saint-Cloud bij Parijs, 26 febr. 1920, was een Franse generaal en politicus, en een van de grondleggers van de Franse luchtmacht. R. volgde een opleiding voor ingenieur en trad in 1878 toe tot de genie van het Franse leger. In die functie diende hij in het verre oosten, in Algerije en op Madagaskar. In 1906 werd hij hoofd van dienst bij de afdeling genie van het ministerie van oorlog en inspecteur-generaal van de dienst militaire luchtvaart, die toen nog in een zeer pril stadium verkeerde. In datzelfde jaar kreeg hij het bevel over een brigade, en in 1909 over een divisie. In de Wereldoorlog voerde hij het bevel over het 12de legerkorps dat vocht aan de Marne en in Lotharingen. Begin febr. 1915 volgde zijn bevordering tot commandant van het 1ste Franse leger. Op voordracht van generaal Joffre, die nog een oude studiegenoot van hem was, volgde hij in mrt. 1916 Galliéni op als minister van Oorlog, tot hij eind van dat jaar voor enkele maanden werd belast met het bevel over het 4de Franse leger. Vervolgens was hij tot aan zijn uitdiensttreding, in febr. 1919, inspecteur-generaal van arbeid en organisatie.
Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Pierre_Auguste_Roques"
Personal tools