/** * */

Percy Lake

Sir Percival Henry Noel Lake (1855-1940) verving Sir John Nixon als opperbevelhebber van de Britse operaties in Mesopotamië voordat hij zelf naar Londen werd teruggeroepen als gevolg van het mislukken van de poging om het belegerde Koet-el-Amara te ontzetten in 1916.

Nadat hij in 1873 in dienst van het leger was getreden vocht Lake in de Tweede Afghaanse Oorlog van 1878-79. Langzamerhand klom hij op van staflid tot functionaris bij de inlichtingendienst van het ministerie van Oorlog.

Voorafgaand aan het uitbreken van de oorlog in augustus 1914 diende hij in Brits-Indië en bij de Canadese landweer in de rol van militair adviseur van de Canadese regering van 1908-10.

In 1915 werd Lake door het ministerie naar Mesopotamië gezonden om de Britse oliepijpleidingen te beschermen, die van cruciaal belang waren voor de brandstofvoorziening van de marine. Door de ziekte van Nixon en diens terugtreden als regionaal opperbevelhebber dat er in januari 1916 op volgde, werd Lake als zijn vervanger aangewezen.

Het werd Lake niet toegestaan om te wennen aan zijn nieuwe omgeving: hij kreeg direct opdracht om een tweede poging te ondernemen om de troepen van Sir Charles Townshend te bevrijden in het belegerde Koet-el-Amara.

Alle drie de pogingen die werden ondernomen om Townshend te ontzetten faalden, en ten slotte moest Townshend, die zelf machteloos moest toezien dat de Britse inspanningen vergeefs waren, zich eind april 1916 aan de Turken overgeven, wat misschien wel de grootste vernedering was die het Britse leger tot dat tijdstip moest slikken.

Lake werd daarna naar Londen teruggeroepen om te getuigen voor een pas ingestelde commissie van onderzoek voor Mesopotamië die zich moest buigen over de problemen in het gebied.

Aangezien hij geen taak meer kreeg als bevelhebber werd hij in mei 1917 overgeplaatst naar het ministerie van Munitie. Na de oorlog, in november 1919, volgde zijn formele ontslag.

Hij stierf in 1940.

(vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/lake.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Percy_Lake"
Personal tools