/** * */

Pawel Plehwe

Pawel Adamowitsj Plehwe (ook geschreven Plehve) was een Russische generaal die tijdens de Eerste Wereldoorlog in het tsaristische Rusland het bevel voerde over het 5de resp. 12de leger. Hij werd geboren in 1850 en overleed in 1916.

Plehwe stamde uit een Duits adellijk geslacht uit Oostpruisen. Af en toe wordt hij verward met de in 1904 vermoorde Russische minister van Binnenlandse Zaken met dezelfde achternaam, Wjatsjeslaw (Duits: Wenzel) (von) Plehwe.

Hij was een goed militair. Was doelbewust en in zeker opzicht ook wel succesvol. Voor de geplande Russische invasie van Galicië bij het begin van de oorlog werd Plehwe aangewezen als bevelhebber van het 5de Russische leger.

In Galicië nam Plehwe op het juiste moment de juiste beslissingen om te voorkomen dat zijn strijdmacht na de Slag bij Komarów (26-31 aug. 1914) werd omsingeld. Later dat jaar speelde het 5de leger een beslissende rol bij de verdediging van Lodz in Polen in november.

Het volgend jaar kreeg Plehwe het bevel over het zojuist gevormde 12de Russische leger, dat deelnam aan de Winterslag in Mazoerië. Het 10de Russische leger werd daar door de Duitsers verslagen, maar Plehwe wist zijn troepen tijdig aan de strijd te onttrekken en zorgde ervoor dat de terugtocht ordelijk verliep.

Hij werd daarna wederom belast met het bevel van het 5de leger, en voor korte tijd met het commando van de noordelijke sector van het oostelijke front.

Plehwe, die al jaren kampte met een zwakke gezondheid, raakte ten slotte in februari 1916 invalide, en stierf later dat jaar.


Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/plehve.htm (na correctie van enkele historische onjuistheden)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Pawel_Plehwe"
Personal tools