/** * */

Overleg:Emden

De Russische en Franse schepen vernoemd in het artikel, werden toch gekelderd tijdens de Zeeslag van Penang? Zo ja, de zeeslag vond toch plaats op de 28st en niet op de 20st?--Snaaip 31 aug 2010 01:28 (CEST)

E,n is het niet Zhemchug i.p.v. Semtsjoek? --Snaaip 31 aug 2010 01:30 (CEST)
Het is natuurlijk allemaal een kwestie van transcriptie. Die standaarden veranderen met de tijd en ook naargelang naar de taal waarin ze gebruikt worden. Ik vind zowel Jemtchug (Duits en Engels, 4 keern, maar in eerder oudere werken)en Zhemchug (Engels 2 keer, in eerder recentere werken) , Semtsjoek vind ik niet terug, maar naar mijn ervaring van transcripitees van het Russich naar het Nederlands, lijkt me dit een overzetting in het Nerderlands (-sjoek komt vaak voor als suffix (of is het een onderdeel van de originele naam ?) in transcripties van Russisch naar Nederlands voor zover ik er zicht op heb...)
Ik ben het met Snaaip eens dat Semtsjoek blijkbaar niet veel voorkomt, en in ieder geval, als je één van de twee andere gebruikt lijkt Jemtchug me beter, maar dit is een persoonlijk 'guts' gevoel en dit is de naam hoe ik het schip zelf eigenlijk altijd noem.... so the jury is out there ! ;-) Misschien toch maar Zhemchug omdat ik dit in twee rencentere en toonaangevende naslagwerken vind ?
Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Overleg:Emden"
Personal tools