/** * */

Orde van de Rode Adelaar

De Orde van de Rode Adelaar was een oude Pruisische ridderorde die in 1918 is afgeschaft.

Bekende dragers:

Erich von Falkenhayn was drager van het commandeurskruis van de Pruissische Orde van de Rode Adelaar "met de zwaarden aan de ring". Dit laatste, de zwaarden aan de ring, is een bijzondere onderscheiding.


Duitse Medailles

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Orde_van_de_Rode_Adelaar"
Personal tools