/** * */

Olivier Mazel

Olivier Mazel (1858-1940) was een Franse generaal, die gedurende de Eerste Wereldoorlog het bevel voerde over het 1ste en 5de Franse leger.

Mazel kwam bij de cavalerie vandaan. Hij was hoofd van de cavalerieschool te Saumur van 1908 tot 1910. In 1910 werd hij bevorderd tot brigadegeneraal en was achtereenvolgens commandant van de 2de brigade Jagers (1910-11), de 77ste brigade infanterie (1911-12), de cavaleriebrigade van het 8ste legerkorps en de 14de brigade Huzaren (1913-14). In augustus 1914 kreeg hij het bevel over de 66ste reserve-infanteriedivisie.

Op 27 oktober 1914 werd hij bevorderd tot divisiegeneraal en reeds de dag daarop kreeg hij de 1ste cavaleriedivisie onder zijn hoede. In februari 1915 werd hem het bevel over het 38ste legerkorps toevertrouwd.

Eind maart 1916 was hij tijdelijk bevelhebber van het 1ste leger. Vervolgens stond hij tot 22 mei 1917 aan het hoofd van het 5de Franse leger. Hij werd ontslagen omdat hij met Nivelle en Mangin als een van de hoofdverantwoordelijken voor het drama van de Chemin des Dames werd beschouwd en was, na gezuiverd te zijn, van januari 1918 tot mei 1919 verantwoordelijk hoofd van de landstorm van het 4de militaire district. In september 1920 werd Mazel bij de reserve ingedeeld.

(Vertaling van: http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Mazel)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Olivier_Mazel"
Personal tools