/** * */

Nikolai Janoesjkewitsj

Generaal Nikolai Janoesjkewitsj (1868-1918) was chef-staf van het Russische leger van maart 1914 tot september 1915.

Als stafchef viel Janoesjkewitsj – tweede in de hierarchie van de Russische strijdkrachten na opperbevelhebber groothertog Nikolai - voornamelijk op vanwege zijn incompetentie. Hoewel hij als stafchef in theorie de feitelijke macht uitoefende, had hij weinig overwicht op de Russische commandanten aan het front. Maar hij was overtuigd monarchist en had een prettige persoonlijkheid zodat hij zowel de tsaar als de groothertog voor zich innam en daaraan had hij ongetwijfeld zijn benoeming te danken. Aan zijn militaire achtergrond kon het in ieder geval niet liggen; die had hij niet of nauwelijks. Hij was meer hoveling dan commandant.

Veel van zijn werk besteedde hij uit aan de kwartiermeester-generaal Joeri Danilow. De voortdurende militaire nederlagen weet hij aan gebrek aan moed van zijn officieren, en naar Joodse officieren toe toonde hij zich een uitgesproken antisemiet.

Door het besluit voor tsaar Nicolaas II om zelf het opperbevel over de troepen in handen te nemen in september 1915 raakten zowel groothertog Nikolai als Janoesjkewitsj hun functie kwijt. Janoesjkewitsj volgde de groothertog naar het Kaukasische front waar ze beiden, tot de Februarirevolutie van 1917 uitbrak, mochten toekijken hoe generaal Nikolai Joedenitsj de ene overwinning op de Turken aan de andere reeg.

De Russische Burgeroorlog leidde tot de dood van Janoesjkewitsj in de Kaukasus onder nooit opgehelderde omstandigheden.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/yanushkevich.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Nikolai_Janoesjkewitsj"
Personal tools