/** * */

Nikolai Iwanow

Generaal Nikolai Joedowitsj Iwanow (1851-1919), Russisch generaal ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, was een vurig aanhanger van de monarchie. Iwanows falende bevelvoering van de Russische strijdkrachten in Galicië leidde ertoe dat hij werd vervangen en door de tsaar, Nicolaas II, werd teruggeroepen van het front voordat hij door de Oktoberrevolutie definitief van het toneel verdween.

Iwanow, die vocht in de voor de Russen zo pijnlijk verlopen Russisch-Japanse Oorlog van 1904/05, diende als commandant van het Russische leger in Kiew van 1908 tot aan het uitbreken van de oorlog in 1914, toen hij zich vol overgave inzette bij de mobilisatie van de troepen in die regio. Eerder al had de tsaar hem gecomplimenteerd met zijn aandeel in het neerslaan van de muiterij van de matrozen in Kronstadt in 1906; complimenten die hem in 1915 nog goed van pas zouden komen.

Maar Iwanow was ook overdreven voorzichtig. Nadat hij het bevel had gekregen over de Russische troepen aan het zuidwestelijke front liet hij tussen augustus 1914 en november 1915 in Galicië en in de Karpaten tal van gelegenheden passeren om toe te slaan. Kennelijk was hij niet in staat om adequaat te reageren op de ontwikkelingen op het slagveld, waarmee hij bewees dat hij ongeschikt was om de Russische overmacht in de strijd tegen de Oostenrijkers uit te buiten.

Door het rampzalige verlies van zijn troepen bij Gorlice-Tarnów in mei 1915 tegen een gecombineerde Oostenrijks-Duitse strijdmacht – met als resultaat het verlies van geheel Polen – werd Iwanow ontslagen en vervangen door Broessilow, zij het pas in maart het jaar daarop.

Gesteund door zijn relaties in de regering werd hij kort daarna benoemd tot militair adviseur van de tsaar bij het Russische hoofdkwartier, de Stawka. Maar daar bleek hem al gauw dat hij volledig werd genegeerd door de stafchef, Alexejew.

Nadat hij nog was belast met de weinig benijdenswaardige, in feite hopeloze taak om de rust tijdens de Februarirevolutie van 1917 in St. Petersburg te herstellen – de revolutie die tot het gedwongen aftreden van de tsaar leidde – betekende de Oktoberevolutie, later dat jaar, het definitieve einde van Iwanows carrière.

Het laatste wat van Iwanow bekend is, is dat hij in de Russische Burgeroorlog, die volgde, commandant was van een der Witte Legers, en dat hij in 1919 door de bolsjewieken werd vermoord.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/ivanov.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Nikolai_Iwanow"
Personal tools