/** * */

Nicolaas II

Nicolaas II Alexandrowitsj, * Zarskoje Selo (nu Poesjkin), 18 mei 1868, † Jekaterinenburg, 16 juli 1918 (vermoord), tsaar van Rusland (1894-1917).

Evenals zijn vader, tsaar Alexander III, hield Nicolaas krampachtig vast aan autocratische principes, overigens zonder over de daarbij behorende autoriteit en daadkracht te beschikken. In 1906 zwakte hij de in 1905 (revolutie poging) gedane belofte over grondwetswijzigingen verregaand af en legde daarmee de kiem voor de latere revoluties. In toenemende mate raakte hij onder de invloed van zijn ziekelijke en overdreven vrome echtgenote Alexandra Fjodorowna, terwijl de intriges van een hofkliek rond charlatan Raspoetin (die zich als gebedsgenezer opwierp) zijn zelfvertrouwen en zelfrespect nog verder aantastten. Zijn tegen het advies van zijn betrokken ministers in 1915 in genomen besluit om zelf het opperbevel van de strijdkrachten op zich te nemen versnelde dit proces, mede door de voortdurende militaire nederlagen en het instorten van de economie. Niet in de laatste plaats onder druk van zijn generaals trad Nicolaas bij het uitbreken van de Februarirevolutie in 1917 af. Hij werd gevangen genomen, naar Siberië verbannen en tijdens de burgeroorlog met zijn vrouw en al zijn kinderen (1 zoon en 4 dochters) door de bolsjewieken vermoord. De reeds in 1979 bij Jekaterinenburg ontdekte stoffelijke resten van de tsaar, tsarina en drie van hun dochters werden pas na het uiteenvallen van de Sowjetunie in 1998 bijgezet in het familiegraf in de Peter- en Paulskathedraal te St. Petersburg. Onduidelijkheid heerste nog over de later, eveneens bij Jekaterinenburg, gevonden overblijfselen van de zoon en een andere dochter, doch deze twijfels zijn door DNA-onderzoek in 2008 weggenomen.

Lit.: Seton-Watson, Hugh: The decline of imperial Russia, 1855-1914 (1954); Massie, Robert K.: The Romanows. The Final Chapter (1996).

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Nicolaas_II"
Personal tools