/** * */

Michail Alexejew

Generaal Michail Wasiljewitsj Alexejew (1857-1918) was twee maanden lang opperbevelhebber van het Russische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Hij werd geboren in Twer op 15 november 1857, trad in dienst van het leger in 1876, en voltooide zijn opleiding aan het instituut van de generale staf in 1890. In 1904 werd hij generaal.

Toen in augustus 1914 de oorlog uitbrak werd Alexejew benoemd tot chef-staf van de Russische zuidwestelijke legergroep in Galicië, als naaste medewerker van de bevelvoerder, Iwanow.

In maart 1915 kreeg Alexejew het commando over de noordwestelijke legergroep. Ondanks zijn vroegere werkrelatie met Iwanow weigerde hij versterkingen te zenden om Iwanows offensief in de Karpaten te ondersteunen, en hield ook de inzet van reservetroepen tegen die bestemd waren om het hoofd te bieden aan het Oostenrijks-Duitse offensief bij Gorlice.

Met veel geluk slaagde Alexejew erin te voorkomen dat ook hem schuld trof toen het nieuws over de heikele positie waarin Iwanow was terechtgekomen het hoofdkwartier bereikte. In plaats daarvan werd hij zelfs benoemd tot chef-staf bij het hoofdkwartier toen de tsaar in september 1915 besloot om persoonlijk het opperbevel op zich te nemen.

Alexejew was meer voor zijn rol als chef-staf geschikt dan zijn incompetente voorganger Janoesjkewitsj en aangezien de tsaar slechts in naam de hoogste commandant van de strijdkrachten was, was Alexejew in feite de eigenlijke opperbevelhebber. Hij kreeg ook meer greep op de militaire operaties aan het oostelijke front, hoewel de kwaliteit van de verbindingsdiensten hopeloos was en hij te maken had met een onderbezette staf.

Hij was eveneens verantwoordelijk voor de voorbereiding van de veldtocht in Galicië die bijna de nekslag voor Oostenrijk-Hongarije betekende. Hoewel zijn bijdrage aan het succesvolle Broessilow-offensief zelf beperkt was, stond hij wel vooraan om mee te delen in de lof die Broessilow toekwam.

De deelname van Roemenië aan de oorlog betekende voor de Russen eigenlijk alleen maar overlast en Alexejew had weinig zin om deze nieuwe bondgenoot te ondersteunen. Hij stuurde pas versterkingen toen bleek dat de Russische grens zelf gevaar liep.

In november 1916 werd Alexejew geveld door een hartaanval, wat hem dwong zich tijdelijk terug te trekken. Hij was net op tijd hersteld toen in 1917 de Februarirevolutie losbarstte en de tsaar met tegenzin de troon opgaf. In diens plaats werd hij twee maanden opperbevelhebber voordat zijn verzet tegen het Kerenski-offensief leidde tot zijn ontslag in mei van dat jaar.

In september 1917 keerde hij op zijn post terug, maar nam al na 12 dagen ontslag uit protest tegen het gevoerde beleid.

Alexejew was een opvallende figuur in de antibolsjewistische beweging, de "Witten", tot een nieuwe hartaanval hem fataal werd op 8 oktober 1917. Hij werd 60 jaar oud.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/alexeev.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Michail_Alexejew"
Personal tools