/** * */

Maximilian Graf von Spee

Enlarge
Maximilian Graf von Spee (Kopenhagen, 22 juni 1861 - bij de Falkland-Eilanden, 8 december 1914), Duits admiraal.

Spee was sinds 1878 bij de marine. In de eerste fase van zijn carrière werd hij herhaaldelijk gedetacheerd op posten in het buitenland, o.a. in 1887/88 als havencommandant in de Duitse kolonie Kameroen. In 1909 werd hij vlagofficier en chef-staf in Wilhelmshaven, het vlootsteunpunt voor de Noordzee-operaties. In 1913 kreeg hij het bevel over het Duitse kruiser-eskader in Oost-Azië, gestationeerd in de haven van Tsingtau, hoofdstad van het Duitse pachtgebied Kiautschou in China.

Aanvankelijk ongrijpbaar, waren Spee's schepen sinds het uitbreken van de oorlog (28 juli 1914) met succes doende de geallieerde belangen op de drukke handelsroutes tussen Australië, Zuid-Amerika en Europa te frustreren. Op 1 november 1914 kwam het bij de Chileense havenstad Coronel tot een treffen met een Engels eskader (→ Slag bij Coronel), dat door Spee, die zich de tacticus toonde die hij was, vernietigend werd verslagen. Spee was echter ook roekeloos: tegen het advies van zijn kapiteins in koerste hij aan op de Britse Falkland-Eilanden waar hij op 8 dec. 1914 werd verrast door de aanwezigheid van een sterk Brits smaldeel met slagkruisers, wat leidde tot de ondergang van zijn eskader.

Korvetkapitein Pochhammer, een van de weinige Duitse overlevenden van deze zeeslag (→ Slag bij de Falkland-Eilanden) heeft zijn ervaringen te boek gesteld en een boeiende karakterschets van admiraal Spee gegeven. De naam van Spee leeft in de geschiedenis verder voort door het "vestzakslagschip" Admiral Graf Spee, dat bij het begin van de Tweede Wereldoorlog na een gevecht met Engelse kruisers, in de monding van de Rio de la Plata voor Montevideo door de eigen bemanning tot zinken werd gebracht.

Literatuur

Pochhammer, Hans: Graf Spees letzte Fahrt. Erinnerungen an das Kreuzergeschwader. Leipzig: K.F. Koehler, 1926 (3. Aufl.).

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Maximilian_Graf_von_Spee"
Personal tools