/** * */

Maurice Sarrail

De Franse generaal Maurice Sarrail (1856-1929) verzekerde zich tijdens de Eerste Wereldoorlog van een vooraanstaande positie bij de bevelvoering door geen geheim te maken van zijn socialistische gezindheid. Toen hij zich op deze manier bemind had gemaakt bij de politieke elite, stond dat bij het uitbreken van de oorlog in augustus 1914 garant voor benoeming in een hoge functie door de Franse opperbevelhebber, Joseph Joffre.

Het veroorzaakte wel de nodige problemen voor Joffre, want hij had persoonlijk een hekel aan Sarrail, die openlijk kritiek op hem als leider van het Franse leger had uitgeoefend. Hij besloot Sarrail in augustus 1914 naar de Ardennen te laten oprukken. Diens troepen deden het daar defensief behoorlijk, wat leidde tot Sarrails benoeming tot commandant van het 3de Franse leger, eind augustus.

Joffre koos er echter het jaar daarop voor om Sarrail van diens commando van het 3de leger te ontheffen. Het zorgde voor wat politieke schermutselingen, en Sarrail kreeg vervolgens het bevel over het "Orientleger", dat bedoeld was voor de landing op Gallipoli, maar uiteindelijk tijdens de herfst naar Saloniki werd gezonden. Hij nam het bevel over in oktober 1915, en in januari 1916 kreeg hij alle geallieerde strijdkrachten in de regio onder zijn hoede.

Bij de uitvoering van zijn enige offensief aan het Balkanfront, bij Monastir in november 1916, had Sarrail te kampen met slechte communicatie tussen de geallieerden onderling.

Dat Sarrail een politieke intrigant was, wist iedereen. Daarom was het zo verbazingwekkend, dat het geen politieke consequenties had, toen premier Georges Clemenceau een abrupt einde maakte aan diens positie van opperbevelhebber in december 1917.

Sarrail trok zich daarna uit het openbare leven terug. Korte tijd was hij nog Hoge Commissaris van Frankrijk in Syriƫ, maar wist op die post weinig te bereiken.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/sarrail.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Maurice_Sarrail"
Personal tools