/** * */

Marie Émile Fayolle

Marie Émile Fayolle (1852-1928) had in het Franse leger gediend als artillerieofficier toen hij in 1914 met pensioen ging. Maar toen de wapens werden opgenomen werd er opnieuw een beroep op hem gedaan en vervulde hij de hele oorlog hoge functies bij de bevelvoering.

Fayolle was in augustus 1914 nauwelijks terug in actieve dienst of hij kreeg het commando over een divisie en zijn carrière kreeg een onverwacht vervolg, eerst misschien omdat de opperbevelhebber, Joseph Joffre op grote schaal zuiveringen doorvoerde onder bevelhebbers die in zijn ogen een gebrek aan offensieve daadkracht hadden getoond.

In februari 1916 kreeg Fayolle, op dat moment korpscommandant, het bevel over het 6de Franse leger, dat die zomer tijdens het Sommeoffensief aan de rechtervleugel van de Britten een bescheiden rol speelde bij Peronne, hoewel hij persoonlijk gruwde van de door de Britse commandant Sir Douglas Haig gevoerde uitputtingsoorlog..

Ondanks de mislukking van het geallieerde Sommeoffensief trof Fayolle geen blaam, ook al werd Joffre als opperbevelhebber eind 1916 door Robert Nivelle vervangen.

Begin 1917 werd Fayolle overgeplaatst naar het 1ste Franse leger, en kreeg het commando over de centrale legergroep toen Nivelle als opperbevelhebber werd vervangen door Henri Philippe Pétain in mei. Fayolle zat helemaal op de lijn van laatstgenoemde. Met zijn achtergrond begreep hij het belang van de rol die artillerie in de moderne oorlogsvoering kon spelen, iets wat maar langzaam doordrong tot de meeste van zijn collega's.

In de herfst van 1917, in november, voerde Fayolle zes Franse divisies aan die naar het Italiaanse front waren gezonden na de rampzalige Italiaanse nederlaag bij Caporetto. Maar hij bleef niet lang in Italië, want in maart daarop kreeg hij het commando over de reservegroep, die uit 55 divisies bestond en die een belangrijke rol speelde bij de geallieerde verdediging tegen het grote Duitse voorjaarsoffensief in maart 1918.

Die reservegroep maakte na succes te hebben geboekt in de Tweede Slag aan de Marne deel uit van het centrum van de geallieerde opmars naar het oosten gedurende de herfst van 1918 en was getuige van de uiteindelijke overwinning.

Fayolle overleed in 1928.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/fayolle.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Marie_%C3%89mile_Fayolle"
Personal tools