/** * */

Marie-Eugène Debeney

De Franse generaal Marie-Eugène Debeney (1864-1943) diende gedurende de Eerste Wereldoorlog als commandant in tal van functies aan het front, die op het niveau van een korps of een heel leger lagen.

Debeney ontving zijn militaire opleiding bij St. Cyr, voorafgaand aan zijn benoeming in het Franse leger als luitenant der Jagers in 1886.

Bij het uitbreken van de oorlog in Europa in augustus 1914 was Debeney plaatsvervangend stafchef bij het 1ste Franse leger. Daarna volgde het commando bij het 33ste en 32ste legerkorps voordat hij promotie maakte als legerchef van het 7de Franse leger in 1916.

In december 1917 keerde hij bij het 1ste leger terug, nu als opperbevelhebber. In maart en april van het jaar daarop tijdens het grote Duitse voorjaarsoffensief werd Debeney de verdediging van Amiens opgedragen.

Toen het Duitse offensief langzaam afzwakte nam Debeney Montdidier in voordat hij naar de Somme oprukte in augustus en verder naar de Hindenburglinie, kort na de ontruiming daarvan.

Na de wapenstilstand werd hij in juni 1919 hoofd van de militaire academie van St. Cyr.

Hij stierf in 1943.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/debeney.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Marie-Eug%C3%A8ne_Debeney"
Personal tools