/** * */

Ludwig von Falkenhausen

Ludwig, Freiherr von Falkenhausen, Duits generaal, * Guben, 13 sept. 1844, † Görlitz, 4 mei 1936, sinds 1862 in het Pruisische leger, nam aan de veldtochten van 1866 tegen Oostenrijk en 1870/71 tegen Frankrijk deel, en was van 1899-1902 commandant van het 13de legerkorps. Hoewel reeds in 1902 uit dienst getreden, werd er bij het begin van de Wereldoorlog opnieuw een beroep op hem gedaan en kreeg hij in aug. 1914 het bevel over drie reservedivisies van het 6de leger, en werd hij op 24 dec. 1914 kolonelgeneraal en opperbevelhebber van de naar hem genoemde legergroep op de linkervleugel in de Elzas. Op 15 apr. 1916 werd hem het opperbevel over de kustverdediging in Hamburg toevertrouwd; op 28 aug. 1916 kreeg hij het commando over het 6de Duitse leger bij Lille en oefende van 22 apr. 1917 tot aan de wapenstilstand de functie van gouverneur-generaal van België uit. Hij schreef: "Ausbildung für den Krieg" (1902-04, 2 dln.), "Der grosse Krieg der Jetztzeit" (1909, 2de dr. 1911), "Flankenbewegung und Massenheere" (1911), "Kriegführung und Wissenschaft" (1913) e.a.
Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Ludwig_von_Falkenhausen"
Personal tools