/** * */

Lawr Kornilow

Lawr Georgijewitsj Kornilow (1870-1918) was een Russische generaal die ten tijde van de Eerste Wereldoorlog onder de tsaar diende en trachtte de voorlopige regering, die in Rusland na de Februarirevolutie van 1917 was gevormd, omver te werpen en te vervangen door een militaire dictatuur.

Kornilow werd geboren in Karkaralinsk in westelijk Siberië op 30 augustus 1870. Nadat hij in 1892 zijn opleiding aan het Michailowskij-instituut voor artilleristen had voltooid, werd hij gedetacheerd in Turkestan, voordat hij zijn studie van 1892-95 voortzette aan de academie van de generale staf.

Vervolgens verrichte hij werkzaamheden voor de inlichtingendiensten in Perzië en Brits-Indië, nam deel aan de Russisch-Japanse Oorlog van 1904/05, en was Russisch militair attaché in Peking van 1907 tot 1911.

Bij het uitbreken van de oorlog in augustus 1914 werd hij belast met het commando van een divisie aan het oostelijke front. In maart 1915 werd hij bij Przemyśl door de Oostenrijkers gevangen genomen. Doch in 1916 wist hij te ontsnappen waardoor hij alom bewondering oogstte. Het verzekerde hem van een snelle promotie en hij kreeg het bevel over het XXVde korps aan het zuidwestelijke front.

Toen in 1917 de zogenoemde Februarirevolutie uitbrak, werd Kornilow door de voorlopige regering belast met de zware taak in St. Petersburg rust en orde te herstellen onder de troepen die daar gestationeerd waren. Hij maakte zich bepaald niet geliefd door de wijze waarop hij zijn opdracht uitvoerde.

Nadat hij nog had geadviseerd geen tijd te verliezen met zinloos overleg maar de bolsjewistische agitatie zonder mededogen aan te pakken keerde Kornilow terug naar het front om een afgebroken Russisch offensief tegen de Duitsers in Galicië te hervatten.

Minister-president Kerenskij was op de hoogte van de bedenkelijke reputatie van Kornilow, maar maakte hem toch op 1 augustus 1917 opperbevelhebber van het leger als opvolger van Alexej Broessilow (onder wie Kornilow bij het begin van de oorlog nog had gediend).

De samenwerking tussen Kornilow en Kerenskij gaf al direct problemen, politiek en militair. Kornilow gaf zijn troepen eind augustus opdracht naar St. Petersburg op te rukken en riep de regering op terug te treden en de macht aan hem over te dragen. Natuurlijk beschouwde Kerenskij dat als een staatsgreep en hij ontsloeg Kornilow en riep hem naar St. Petersburg terug. Doch deze trotseerde Kerenskijs bevel. De route naar St. Petersburg bleek echter geblokkeerd door spoorwegarbeiders, die massaal te hoop waren gelopen. Ze eisten dat de troepen van Kornilow zich zouden verspreiden.

In arren moede had Kerenskij Lenin, de leider van de bolsjewieken, gevraagd te helpen bij de verdediging van St. Petersburg, waarmee deze – zoals hij beklemtoonde – slechts instemde, niet om de voorlopige regering te steunen, maar om Kornilows ambities te dwarsbomen.

Op 1 september 1917 werd Kornilow gearresteerd en gevangengezet in Bychow. Maar hij wist wederom te ontsnappen en stelde zich aan het hoofd van de anti-bolsjewistische troepen, het "Witte" Leger in het gebied van de rivier de Don.

Kornilow kwam om bij gevechten met de bolsjewieken in Jekaterindar op 13 april 1918 toen een granaat zijn hoofdkwartier raakte. Hij werd 47 jaar oud.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/kornilov.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Lawr_Kornilow"
Personal tools