/** * */

Karl von Bülow

Enlarge
Karl von Bülow, Duits generaal, * Berlijn, 24 mrt. 1846, † aldaar, 31 aug. 1921. B. trad in 1865 in dienst van het Pruisische leger, vocht 1866 tijdens de oorlog tussen Pruisen en Oostenrijk bij Soor (waar hij gewond raakte) en Königgratz en tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870/71 bij Straatsburg en Parijs. Van 1903-12 was hij bevelhebber van het 3de legerkorps en was ten tijde van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kolonel-generaal ("Generaloberst") en inspecteur-generaal van de 3de legerinspectie. Bij het begin van de oorlog belast met het bevel over het 2de Duitse leger, leidde hij de aanval op Luik, voerde het 1ste en 2de leger door België, en besliste de strijd om Namen (21-24 aug. 1914) in Duits voordeel. Samen met Kluck dekte hij na de verloren Marneslag de terugtocht van de Duitse troepen naar de Aisne, werd midden oktober 1914 opperbevelhebber van het gereorganiseerde 2de leger en verdedigde het Aisnefront. Sinds 27 jan. 1915 generaal-veldmaarschalk, trad hij op 22 juni 1916 uit dienst. Hij schreef: "Mein Bericht zur Marneschlacht" (1919).

Lit.: Der Grosse Krieg in Einzeldarstellungen, Heft 1: Lüttich – Namur (1918); Der Weltkrieg 1914-1918. Die militärischen Operationen zu Lande, dln. 1, 3 en 4 (1925-26).

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Karl_von_B%C3%BClow"
Personal tools