/** * */

Julian Byng

Julian Hedworth George Byng (1862-1935) werd geboren in Wrotham Park op 11 september 1862. Na zijn schooltijd in Eton begon Byng aan een militaire loopbaan die hem eerst naar de Soedan en vervolgens naar Zuid-Afrika voerde, waar hij van 1899 tot 1901 als luitenant-kolonel diende tijdens de Tweede Boerenoorlog.

Bij het uitbreken van de Wereldoorlog was Byng commandant van het cavaleriekorps van het Britse expeditieleger, dat onder bevel stond van Sir John French.

Daarna nam hij als commandant van het 9de legerkorps deel aan de noodlottige Dardanellen-operatie. Byng was een van de weinigen wier reputatie geen schade opliep, nadat hij tijdig het hopeloze van de situatie had onderkend en erin geslaagd was de evacuatie van de Suvla Baai zonder rampzalige verliezen te laten verlopen.

In 1916 kreeg hij het bevel over het Canadese legerkorps. Na de overwinning in de heuvels van Vimy in Frankrijk in april 1917 volgde in juni van dat jaar zijn promotie tot generaal en bevelhebber van het 3de leger, toen hij hielp bij de voorbereiding en uitvoering van de aanval bij Cambrai die weliswaar uiteindelijk weinig opleverde, maar die in het begin snelle vorderingen maakte door de inzet van de eerste tanks. Het gaf aanleiding voor het eerst in de oorlog in Groot-Brittanniƫ de kerkklokken te luiden, wat Byngs reputatie aanzienlijk vergrootte.

Byng diende de resterende maanden van de oorlog uit met een reeks overwinningen bij Albert, Epehy, Havrincourt en Valenciennes.

Na de wapenstilstand werd hij in de adelstand verheven als baron Byng van Vimy en Thorpe-le-Soken in Essex op 7 oktober 1919.

Van 1921-26 was Byng gouverneur-generaal van Canada, en van 1928-31 hoofdcommissaris van de hoofdstedelijke politie van Londen. Nadat hij in 1932 benoemd was tot veldmaarschalk, trok Byng zich uit het publieke leven terug en sleet zijn laatste jaren in Essex. Hij overleed op 6 juni 1935.

(Vertaald van: http://www.firstworldwar.com/bio/byng.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Julian_Byng"
Personal tools