/** * */

Joseph Alfred Micheler

Joseph Alfred Micheler (1861-1931) werd in de zomer van 1916 tijdens de Slag aan de Somme bevelhebber van het Franse 10de leger en vervolgens, in 1917, van het reserveleger.

Michelers roem is gebaseerd op zijn verzet – waarvan hij overigens nooit iets rechtstreeks aan de Franse opperbevelhebber Robert Nivelle liet blijken – tegen het offensief aan de Aisne van april-mei 1917 (ook wel "Nivelle-offensief" genoemd).

Aanvankelijk was hij, zoals velen met hem, alleen maar sceptisch of het offensief wel succes zou hebben. Maar zijn vrees werd zodanig dat hij achter Nivelles rug zelfs een samenzwering overwoog. Vermoedelijk was hij bang voor de consequenties als hij zijn bezwaren openlijk met Nivelle besprak voordat de aanval was ingezet. Maar toen het offensief op een catastrofe leek uit te draaien en er een algemene muiterij in het Franse leger uitbrak, werd hij openhartiger in zijn kritiek.

Anderen waren meer oprecht, en eerder; de eminente minister van Oorlog, generaal Lyautey, trad eind maart af – weken voordat het offensief begon – liever dan verantwoordelijk te moeten zijn voor een ramp in wording, want daar was hij van overtuigd. Het aftreden van Lyautey leidde op zijn beurt weer tot de val van de regering-Briand, twee dagen later.

Micheler overleefde de onenigheid na het fiasco van het Nivelle-offensief, in tegenstelling tot Nivelle zelf en het reserveleger, dat ontbonden werd, en kreeg het bevel over het 5de Franse leger.

Michelers bevelvoering bij het 5de leger duurde tot mei 1918 toen zijn sector onder de voet werd gelopen bij het grote Duitse voorjaarsoffensief, wat geweten werd aan zijn weigering, om de door Pétain bevolen tactiek van de zogeheten "diepe verdediging" toe te passen (in plaats van troepen ter verdediging samen te trekken in de frontlinie).

Hij werd kort daarop ontslagen door premier Clemenceau, evenals de bevelhebber van het 6de leger, generaal Duchêne, die hetzelfde vergrijp had begaan.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/micheler.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Joseph_Alfred_Micheler"
Personal tools