/** * */

John Nixon

Sir John Nixon (1857-1921) was opperbevelhebber van de Britse strijdkrachten in Mesopotamië van april 1915 tot januari 1916, toen hij wegens ziekte vervangen werd.

De benoeming van Nixon tot opperbevelhebber in april 1915 betekende een opmerkelijk keerpunt in de Britse oorlogsvoering aan het front in Mesopotamië, want Nixon stond in het Brits-Indische leger bekend als een aanvalslustig commandant.

Tot Nixons benoeming was de Britse militaire gedragslijn in Mesopotamië enigszins verwarrend geweest. De verdeling van het commando tussen Londen en Brits-Indië leidde tot een onduidelijke opstelling, met Groot-Brittannië dat een voorzichtige strategie volgde om de olievelden bij Basra te beschermen (de lijn van zijn voorganger generaal Barrett), terwijl de Brits-Indische regering de voorkeur gaf aan een meer agressieve benadering met het oog op de Britse alleenheerschappij in het gebied.

Derhalve werd met de benoeming van Nixon door de Brits-Indische regering een Brits-Indische koers ingezet. Als onverschrokken commandant leek Nixon van nature geknipt voor de hem opgedragen taak.

Zoals zoveel andere Britse officieren onderschatte Nixon de gevechtskracht van het Turkse leger. Dit was er misschien de oorzaak van dat hij het met de uitrusting en bevoorrading van zijn troepen niet zo nauw nam.

Na aanvankelijke gemakkelijke successen raakte Nixon ervan overtuigd – ondanks protesten van zijn adjunct, generaal Sir Charles Townshend, die het front liever consolideerde - dat zijn kleine strijdmacht op korte termijn helemaal naar Bagdad kon oprukken.

Dienovereenkomstig gaf hij Townshend in oktober 1915 opdracht voor een opmars naar Bagdad (een besluit dat vervolgens ingewilligd werd door de regering in Londen). Nixon zelf bleef in Basra omdat hij overvallen was door een ziekte die almaar erger werd.

Townshends strijdmacht ondervond bij de opmars in toenemende mate problemen en werd door forse tegenslag bij Ctesiphon de maand daarop, gedwongen terug te trekken naar Koet-el-Amara. De Turken, geleid door de Duitse generaal Liman von Sanders, gingen in december 1915 over tot de belegering van Koet.

Troepen gezonden om de Britten bij Koet te ontzetten werden teruggeslagen door Sanders en Townshend moest ten slotte in april 1916 de vernedering van een capitulatie ondergaan (hoewel hij in gevangenschap met alle egards werd behandeld en ten slotte op tijd werd vrijgelaten om over de Turkse overgave te onderhandelen in Mudros in oktober 1918).

Op dat moment was Nixon als commandant al afgelost door generaal Lake en op 18 januari 1916 ziek teruggekeerd naar Brits-Indië. In het rapport van de Britse Mesopotamië-commissie, gepubliceerd in 1917, werd Nixons leiding scherp veroordeeld, in het bijzonder zijn pogingen om het tekort aan medische voorzieningen te verhullen. Zijn carrière kwam daarna tot een abrupt einde.

Hij stierf in 1921.

(vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/nixon.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/John_Nixon"
Personal tools