/** * */

Joeri Danilow

Joeri Danilow (1866-1937) was een Russische generaal van het keizerlijke Russische leger ten tijde van de Eerste Wereldoorlog en de voornaamste architect van de Russische blauwdruk voor een oorlog: Plan 19. Zijn carrière tijdens de oorlog werd echter, ondanks de kordate indruk die hij maakte, beïnvloed door zijn kennelijke onvermogen om de Russische strategie naar zijn hand te zetten.

Als grondlegger van Plan 19 wilde Danilow de Russische aanvalskracht concentreren op Duitsland via de Duitse provincie Oostpruisen, met Berlijn als mogelijk doel.

Jammer genoeg voor Danilow resulteerden meningsverschillen binnen het Russische opperbevel, de Stawka, tot een ietwat halfslachtig concept, een compromis. Daar waar Danilow Duitsland beschouwde als de belangrijkste bedreiging voor Rusland, wat, zoals de geschiedenis zou uitwijzen, klopte, zagen anderen in Oostenrijk-Hongarije een nog gevaarlijker opponent.

Dit alles leidde ertoe dat er een splitsing werd aangebracht in de uit vier legers (van in totaal 19 legerkorpsen, vandaar de naam "Plan 19") bestaande Russische strijdmacht voor het westelijk offensief. Twee moesten Duitsland via Oostpruisen aanvallen en twee werden paraat gehouden om een Oostenrijks-Hongaarse aanval op te vangen.

Toen de oorlog uitbrak in augustus 1914 werd Danilow benoemd tot adjudant van de stafchef van opperbevelhebber groothertog Nikolajewitsj, op twee na de belangrijkste functie bij het hoofdkwartier. Maar door zijn gedrevenheid bepaalde Danilow in feite het beleid van het hoofdkwartier, en was verantwoordelijk voor het coördineren van de operaties aan het oostelijke front.

Ondanks zijn bekwaamheden en tomeloze energie, werd Danilow ernstig belemmerd door de slechte kwaliteit van de Russische verbindingsdiensten. Het kwam erop neer, dat als een leger eenmaal was gemobiliseerd, het opperbevel er geen greep meer op had, en de plaatselijke commandanten de strategie bepaalden, dikwijls met catastrofale afloop, zoals bij Tannenberg in augustus 1914.

Toen de tsaar, Nicolaas II, besloot om persoonlijk het opperbevel op zich te nemen, raakten zowel de groothertog als Danilow hun functie kwijt. De groothertog werd naar de Kaukasus gezonden om zich onledig te houden met het toezicht op de succesvolle operaties geleid door Nikolai Joedenitsj, en Danilow werd overgeplaatst naar de noordelijke sector van het oostelijke front waar hij, na een tijdje korpscommandant te zijn geweest, ten slotte opklom tot bevelhebber van het 5de Russische leger.

In de nasleep van de Februarirevolutie van 1917 verliet Danilow de dienst, en emigreerde vervolgens in 1918 naar Frankrijk. Daar bleef hij tot zijn dood in 1937.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/danilov.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Joeri_Danilow"
Personal tools