/** * */

Jarvis Fuller

Inhoud

De vondst

In mei 2002 vond een wandelaar uit Zonnebeke op het Buttes New British Cemetery in het Polygon Wood een schijnbaar door iemand verloren foto in het gras. Het ging om een originele oude foto, vermoedelijk uit de jaren twintig, een houten grafkruis van een gesneuvelde Australische soldaat. Op de achterkant was te lezen: "Private Jarvis Bunting Fuller grove in France 1st World War 1917 No 6994 Unit 7 Btn A.I.F The Butts Cemetery Polygon Wood Plot 29 Row C near Railway Station Ypres". De wandelaar bracht de foto binnen bij Café De Dreve aan het Polygon Wood gelegen, en de speurtocht kon beginnen. De foto werd ook aan andere geïnteresseerden getoond en die werkten mee aan de speurtocht. De eerste gang was naar het bewuste graf en daar bleek tot hun verbazing nog een foto te staan: een soldatenportret van Private Jarvis Fuller met op de achterkant "Jarvis Fuller, Killed In France." Het was duidelijk dat de eerste foto met het grafkruis door de wind op een andere plaats was terechtgekomen en niet toevallig verloren was door de toerist.

Waarom waren de foto's niet voorzien van een beschermend hoesje? Omdat het niet erg waarschijnlijk leek dat deze unieke originele documenten bewust waren achtergelaten, werden ze weggenomen en vervangen door een goed geplastificeerde kopie in afwachting van meer duidelijkheid. Het bezoekersregister van de begraafplaats gaf niet de minste aanwijzing, de welhaast onmogelijke zoektocht naar de eigenaar was begonnen. Eerst werd een beroep gedaan op de Commonwealth War Graves Commission. Deze gaf de speurders meer duidelijkheid in welke richting in Australië gezocht moest worden. Met de hulp van verschillende tussenpersonen in Australië werd het mysterie eind oktober 2002 opgelost. De foto's waren op de Butte achtergelaten door ene Todd Fraser uit Australië.

Todd's verhaal

Met medestudenten maakte hij een studiereis naar de slagvelden in de diverse landen waaronder België. Todd koos voor een van zijn cases zijn overgrootoom Private Fuller. Van zijn grootmoeder kreeg hij twee originele foto's mee, die hij echter door onbezonnenheid tot ontzetting van zijn familie op het graf van Fuller had achtergelaten...

Hij schreef: "Gelukkig bracht de speurtocht van goedwillenden ons bij elkaar en weten we dat de foto's in goede handen zijn."

Private Fullers verhaal

Geboren op 1895 te Moonambel, Victoria Australië. Toen hij zich meldde voor legerdienst werd hij geweigerd vanwege van zijn slechte ogen. (op de foto is te zien dat hij brildragend is en dat zijn ene oog groter lijkt dan het andere door brilleglazen van verschillende sterkte). Toen het leger meer en meer aanvullingen nodig had (zeker na de gevechten bij de Somme in 1916) werd hij wel toegelaten, ondanks zijn slechte ogen. Op 4 mei 1917 landde hij in Frankrijk (vandaar de foutieve vermelding grove (?) in France) en vervoegde zich bij het 7e bataljon Australische infanterie. Deze eenheid leverde ook strijd tijdens de Derde Slag van Ieper en nam daarbij ook deel aan de gevechten bij Polygon Wood (26 september 1917) en aan de stormloop op Broodseinde Ridge op 4 oktober 1917. Tijdens die aanval sneuvelde Private Jarvis Fuller nabij Daisy Wood (vroeger bos en moeras "De Neeringen"). Die aanval gebeurde bij het ochtendgloren. Het was iedere soldaat verboden een bril te dragen om te voorkomen dat de opkomende zon achter de Ridge zou weerkaatsen in de brilleglazen en zo de positie van de Australische aanvallers zou verraden aan de vijand. Dit heeft vermoedelijk zijn dood betekend: hij zag onvoldoende zonder bril en heeft gevaarlijke situaties slechter kunnen waarnemen en inschatten..

De brief naar zijn moeder

Mevrouw Uw zoon Private Fuller J.B. behoorde niet tot mijn bataljon, maar ik vond zijn lichaam enkele minuten na zijn dood en wij hebben hem begraven. Ik beschouw het als mijn plicht en als blijk van hulde aan deze dappere soldaat om zijn naasten in te lichten over het laatste wat we voor hem konden doen. Uw zoon viel terwijl hij met toewijding zijn plicht deed bij het oprukken tijdens een aanval. Mijn manschappen plaatsten een kruis op zijn graf We begroeven hem waar hij viel, op de heuvelrug van Zonnebeke, ongeveer 5 mijl ten oosten van Ieper. Zijn persoonlijke bezittingen werden terugbezorgd aan zijn bataljon.

Ik bied u langs deze weg mijn diepste medeleven aan.

Luitenant A.G Taylor (22nd Bataljon Australische infanterie)Voor ik dit verhaal kende was me het graf van Fuller ook al opgevallen, in maart 2004 heb ik het bezocht en was geraakt door het het verhaal op het plaatje.

Pas in een later stadium vernam ik het hele verhaal achter dit plaatje in café De Dreve.

Toen we later het graf nog eens bezochten was het plaatje weg, weggenomen door "slagveldtoeristen". De originele foto's mochten in het bezit van de uitbater van Café de Dreve (Johan Vandewalle) blijven. De familie is ervan overtuigd dat ze in prima handen zijn.

Bronnen: Johan Vandewalle
Todd Fraser

Foto's Johan Vandewalle
Yvonne

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Jarvis_Fuller"
Personal tools