/** * */

James Wolfe Murray

Sir James Wolfe Murray (1853 –1919) was een Engelse generaal. Murray trad in 1869 in dienst van het Britse leger. Hij diende 1895/96 in West-Afrika en van 1897-99 in Brits-Indië. Van 1899-1900 nam hij deel aan de Tweede Boerenoorlog in Zuid-Afrika.

In 1903 werd hij bevorderd tot kwartiermeester-generaal. Van 1907-11 had hij het bevel over een divisie in Brits-Indië. Kort na het uitbreken van de Wereldoorlog volgde hij Sir Charles Douglas op als chef van de generale staf van het leger. Op zijn beurt werd Murray weer vervangen door zijn naamgenoot Sir Archibald Murray.

Na nog enige tijd betrokken te zijn geweest bij het opperbevel van de strijdkrachten in Brits-Indië trad hij in september 1917 uit dienst. Hij overleed op 17 oktober 1919.

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/James_Wolfe_Murray"
Personal tools