/** * */

Jakow Zjilinskij

Jakow Zjilinskij (1853-1918) was voorafgaande aan de Eerste Wereldoorlog stafchef van het Russische leger en vervolgens legercommandant, maar werd reeds in de herfst van 1914 uit zijn functie ontheven.

Zjilinkskij werd in 1911 op zijn post benoemd. Hij was een van de vele, nauwelijks bekwame Russische chefs van staven, en werd daarna militair commandant van het district Warschau.

Als stafchef had hij zijn Franse bondgenoten nogal prematuur een Russische aanval op Duitsland beloofd binnen 14 dagen na het begin van de mobilisatie. Deze belofte dwong het Russische leger tot een invasie van Oostpruisen voordat het daartoe voldoende was toegerust. De ironie wilde dat hijzelf als hoofd van de operaties in de noordwestelijke sector verantwoordelijk was voor de aanvallen waartoe hij het Russische leger voor de oorlog had verplicht.

Ondanks de numerieke meerderheid ten opzichte van het Duitse leger in Oostpruisen faalde de voorgenomen tangbeweging van het 1ste en 2de Russische leger tijdens de Slag bij Tannenberg hopeloos. Waarschijnlijk was de nederlaag voor de Russen even verpletterend als de overwinning voor de Duitsers totaal was - zelden in de oorlog zou een overwinning meer volledig zijn - hier, in de nadagen van augustus, en bij de Slag bij de Mazoerische Meren, half september.

Zjilinskij werd ontslagen zodra het nieuws van de catastrofe het thuisfront bereikte, hoewel hij nog poogde de schuld in de schoenen van de bevelhebber van het 1ste Russische leger, de brave Rennenkampf te schuiven. Eind 1915 werd hij overgeplaatst naar het Franse hoofdkwartier als verbindingsofficier.

Handelend in opdracht van Michail Alexejew (op dat moment chef-staf) adviseerde hij de bondgenoten over te gaan tot een gezamenlijk geallieerd offensief; het Russische leger zou immers een cruciale rol kunnen spelen bij het Narotsjmeer. Maar de aangekondigde Russische aanval zou op een faliekante mislukking uitlopen.

Door de Februarirevolutie van 1917 kreeg Zjilinskij formeel ontslag. Hij sloot zich aan bij het anti-bolsjewistische Witte Leger en zou in 1918, onder nooit opgehelderde omstandigheden, om het leven zijn gekomen.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/zhilinski.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Jakow_Zjilinskij"
Personal tools