/** * */

Hubert Lyautey

Louis Hubert Gonzalve Lyautey (ook geschreven Liautey), maarschalk van Frankrijk (1921), * Nancy, 17 nov. 1854, † Thorey bij Nancy, 27 juli 1934. Na zijn opleiding aan St. Cyr was hij als officier vooral in de Franse koloniën actief (Indochina, Madagaskar), meestal als naaste medewerker van Galliéni. In 1902 werd hij kolonel, in 1903 brigadegeneraal, en in 1907 divisiegeneraal. In 1911 werd hij commanderend generaal van het 10de legerkorps, en in apr. 1912 militair gouverneur ("resident-generaal") van Marokko, in welke hoedanigheid hij korte metten maakte met opstandige elementen en het Franse protectoraat over het grootste deel van Marokko vestigde.

In dec. 1916 werd hij als opvolger van Galliéni minister van Oorlog, trad echter in mrt. 1917 af wegens verschil van inzicht over de te volgen militaire koers en door verdachtmakingen als zou hij een koloniale imperialist zijn die een geheime politiek voerde. Daarna was hij opnieuw gouverneur van Marokko, waar hij zich verdienstelijk maakte door de aanleg van infrastructuur en bij de ontwikkeling van de economie. In 1925 trad hij af.

In zijn nadagen was hij een bewonderaar van Mussolini en Hitler, wiens werk "Mein Kampf" hij iedereen ter lezing aanbeval. Lyauty schreef o.m. "La réunion de la Lorraine à la France" (1926).

Lit.: Maurois, André: Lyautey (1931); Benoist-Méchin, Jacques: Lyautey l'Africain, ou le rêve immolé (1966).

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Hubert_Lyautey"
Personal tools