/** * */

Horace Hood

Horace Hood (1870-1916)
Enlarge
Horace Hood (1870-1916)

Horace Lambert Alexander Hood, Engels admiraal, *Londen, 2 okt. 1870, † voor het Skagerrak, 31 mei 1916.

Hood was telg van een adellijke familie van zeehelden en een afstammeling van de beroemde admiraal Samuel Hood (1724-1816) en trad al op jeugdige leeftijd in dienst van de Britse marine. Tussen 1885 en 1892 diende hij op verschillende schepen van de Royal Navy, o.a. op de Minotaur en de Royal Sovereign, een "pre-dreadnought" van 15.000 t. Vlagofficier in 1894, werd Hood in 1897 gedetacheerd bij het Britse militaire bestuur in Egypte en nam deel aan de expedities van Kitchener in de Soedan (1897/98). Na 1898 kreeg hij het bevel over een drietal verkenningsschepen. In 1903 werd hij bevorderd tot kapitein ter zee en was o.m. actief met de pre-dreadnought Ramillies. Hij was commandant tijdens de operaties in Somaliland (1904), marineattaché in Washington (1907-09) en adjudant van de nieuwe Engelse koning George V in 1912. In 1913 werd hij bevorderd tot schout-bij-nacht en was als opvolger van Beatty secretaris van de minister van Marine, Winston Churchill. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog voerde hij het commando over de flottieljes te Dover en werd in 1915 belast met het bevel over het 3de Engelse slagkruisereskader, waarvan o.a. de slagkruisers Invincible, Inflexible en Indomitable deel uitmaakten. Hood kwam tijdens de Slag bij Jutland om het leven toen zijn vlaggenschip Invincible door Duits kanonvuur werd vernietigd. Het schijnt overigens niet waar te zijn, dat de beroemde slagkruiser Hood, die in 1918 van stapel liep en in 1941 onder salvo's van het Duitse slagschip Bismarck de lucht in ging, zijn naam ter nagedachtenis aan deze Hood ontleende.

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Horace_Hood"
Personal tools