/** * */

Henry Horne

Sir Henry Sinclair Horne (1861-1929) voerde het bevel over het Britse 1ste leger van september 1916 tot aan het eind van de Eerste Wereldoorlog.

Na de militaire academie kwam Horne in 1880 bij de artillerie en diende van 1899-1902 tijdens de Tweede Boerenoorlog in Zuid-Afrika. In 1905 werd hij tot luitenant-kolonel bevorderd.

Van 1912-14 was hij inspecteur der artillerie. Bij het uitbreken van de oorlog in augustus 1914 kreeg Horne, inmiddels opgeklommen tot brigade-generaal, een artilleriebrigade onder zich die deel uitmaakte van het 1ste legerkorps van Douglas Haig en werd naar Frankrijk overgeplaatst.

Het jaar daarop kreeg de rechtlijnige, uiterst doelmatig opererende Horne het commando over een divisie op een post in Egypte aan het Suez-Kanaal, waar hij rapporteerde over de gevechtskracht van de Britse defensie.

Weer terug in Frankrijk werd Horne in januari 1916 de zorg over het 15de legerkorps toevertrouwd. Dit speelde een prominente (en aanvankelijk hoogst succesvolle) rol in de Slag aan de Somme in juli 1916, waar zijn toepassing van de 'vuurwals' hem menig compliment opleverde (hoewel het 15de korps ook een rol speelde in de desastreus verlopen aanval op 'High Wood').

Horne toonde een niet te beteugelen geestdrift bij de ontwikkeling van technische en tactische verbeteringen bij de artillerie. In 1916 werd hij tot ridder geslagen en werd in september van dat jaar commandant van het 1ste leger, een positie die hij tot aan de wapenstilstand behield. Horne was de enige artillerieofficier die het commando over een Brits leger kreeg.

Het leger van Horne boekte succes bij de heuvels van Vimy in april 1917, bij Arras op 28 maart 1918 en bij de gevechten op de linkerflank van het Britse expeditieleger tijdens de zomer van 1918.

In 1919 werd Horne benoemd tot oostelijk bevelhebber in Groot-Brittanniƫ. Het parlement beloonde hem met een gift van 30.000 pond sterling en hij werd in de adelstand verheven als Baron van Stirkoke. Hij stierf in 1929.

(vertaling van http://www.firstworldwar.com/bio/horne.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Henry_Horne"
Personal tools