/** * */

Henri Gouraud

De Franse generaal Henri Gouraud (1867-1946) was gedurende de Eerste Wereldoorlog actief als commandant. Hij verloor een arm bij Gallipoli voordat hij zich onderscheidde bij de Marne in 1918.

Gouraud ging naar St. Cyr (de Franse krijgsschool) in 1888, en werd twee jaar later ingedeeld bij de infanterie. Zijn diensttijd voorafgaande aan de Wereldoorlog bracht hij bijna geheel buiten Frankrijk door, voornamelijk in Marokko, waar hij kennis maakte met de toekomstige Franse opperbevelhebber, Joffre.

Kort voor het uitbreken van de vijandelijkheden in augustus 1914 werd Gouraud bevorderd tot generaal van een brigade en was nog in Marokko toen het nieuws van de oorlog hem bereikte. Hij kreeg het bevel over de 10de divisie tot hij in mei 1915 werd belast met het commando van het Franse expeditieleger voor de Dardanellen-campagne.

Bij de gevechten op Gallipoli brak de populaire Gouraud beide benen en verloor op 30 juni 1915 een arm toen hij geraakt werd door rondvliegende granaatscherven. Koning George V was zo geschokt toen hij dat hoorde dat hij onmiddellijk een telegram aan de Britse opperbevelhebber in de regio, Sir Ian Hamilton zond om zijn medeleven te betuigen.

Binnen zes maanden was Gouraud voldoende hersteld om het bevel van het 4de Franse leger in Champagne over te nemen. Toen Lyautey werd benoemd tot minister van Oorlog in december 1916 volgde Gouraud hem als militair commandant van Marokko op.

Lyauteys loopbaan als minister was echter van korte duur. Een fundamenteel verschil van opvatting over het door de Franse opperbevelhebber Robert Nivelle geplande offensief aan de Aisne noopte Lyautey tot aftreden op 14 maart 1917, wat weer leidde tot de val van het kabinet-Briand. Lyautey keerde terug op zijn oude post in Marokko en Gouraud naar Champagne als aanvoerder van het 4de leger in juli 1917.

Met de leus "leven of sterven" slaagde Gouraud er in om stand te houden in de 80 km van het front rond Champagne, die zijn inmiddels met Amerikanen versterkte troepen moesten verdedigen.

Het 4de leger speelde een opvallende rol in het tegenhouden van het Duitse offensief bij de Tweede Slag aan de Marne. Dankzij Pétains – zij het met tegenzin uitgevoerde – strategie van de "elastische defensie", waarbij de frontlinies werden verdedigd door steeds sterker eenheden, kwamen de Duitsers al spoedig vast te zitten.

Gourauds optreden bij de Marne leverde hem de bijnaam "Leeuw van Champagne" op. Na dit succes ging het 4de leger weldra over tot het offensief bij Villers-Cotterêts, september 1918.

Na de wapenstilstand werd Gouraud benoemd tot Hoge Commissaris in Syrië en vervolgens tot commandant aan de Levant van 1919-23. Daarna werd hij gouverneur van Parijs en lid van de geallieerde Opperste Oorlogsraad van 1923 tot 1937, toen hij met pensioen ging.

Hij overleed in 1946.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/gouraud.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Henri_Gouraud"
Personal tools