/** * */

Henri Berthelot

Henri Mathias Berthelot (1863-1931) diende het grootste gedeelte van de Eerste Wereldoorlog aan het westelijke front als stafchef van de Franse opperbevelhebber, Joseph Joffre, en hij werd ook tweemaal ingezet in Roemenië.

Nadat hij in 1883 was geslaagd voor de militaire academie van St. Cyr diende Berthelot in Algerije en in Zuidoost-Azië (Tongking en Annam). In 1907 begon hij aan zijn twaalfjarig dienstverband bij de generale staf, een functie die hem de hele oorlog in beslag nam. In die periode was hij ook samen met Joffre nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Franse concept voor de aanval op Duitsland, Plan XVII.

Gedurende Berthelots samenwerking met Joffre tijdens de oorlog stond hij de opperbevelhebber terzijde om kritiek van zowel politici als lokale commandanten, die Joffres leiding met de grond gelijk maakten, het hoofd te bieden. Het gaf Joffre de vrijheid om zijn aandacht te bepalen tot de militaire strategie.

Na de Slag bij Verdun in 1916 werd Berthelot aangesteld als hoofd van de Franse militaire missie die de Roemenen moest ondersteunen bij de verdediging van de regio Arges in Walachije. Die benoeming viel ruwweg samen met het onzalige besluit om Joffre als opperbevelhebber te vervangen door Robert Nivelle.

Door de onvermijdelijke nederlaag van de Roemenen keerde Berthelot naar het westelijk front terug en kreeg het bevel over het 5de leger, dat ten westen van Reims stond opgesteld bij de beslissende Tweede Slag aan de Marne. Berthelots strategie kenmerkte zich door star vast te houden aan de vooroorlogse Franse opvattingen van het offensief. Zijn keuze om de door opperbevelhebber Pétain (aan)bevolen elastische verdediging te negeren zou hem waarschijnlijk in de nasleep van de Franse terugval in juli 1918 zijn functie van bevelhebber hebben gekost, ware het niet dat de taaie Amerikaanse weerstand aan de Marne de Duitse opmars stuitte.

Eind oktober 1918 was Berthelot weer in Roemenië toen dit land zich uit opportunisme opnieuw in het krijgsgewoel had gestort, en werd daar opperbevelhebber van het Franse Donauleger. Na de wapenstilstand werd hij gouverneur van Metz en beloond met een zetel in de Franse Opperste Oorlogsraad.

Hij stierf in 1931.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/berthelot.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Henri_Berthelot"
Personal tools