/** * */

Gustav Bachmann

Gustav Bachmann, Duits admiraal, * Cammin b. Laage (Mecklenburg), 13 juli 1860, † Kiel, 30 aug. 1943.

Onder de indruk van de Duitse overwinning in de oorlog van 1870/71 trad B. in 1877 als cadet toe tot de Keizerlijke Marine. Na een zeereis om de wereld en reizen naar o.a. Afrika en Australië vervulde hij verschillende functies in Duitsland zelf, zowel in operationele dienst als bij de marinestaf. Van 1901-03 was B. chef-staf van het Kruisereskader in Oost-Azië. Van 1907-10 werd hij als chef van de Centrale Afdeling bij het ministerie van Marine naaste medewerker van admiraal A. v. Tirpitz en als zodanig tot schout-bij-nacht bevorderd. Van 1910 tot 1913 leverde hij als commandant van de verkenningsvloot een belangrijke bijdrage aan het tactische concept van de kruiserwapen, waarbij hij zich uitermate bekwaam toonde bij de bevelvoering van grotere vlooteenheden.

Zijn voornaamste functie in oorlogstijd oefende B. (sinds mrt. 1916 admiraal) van 2 febr. tot 3 sept. 1915 uit als chef marinestaf bij het Grote Hoofdkwartier. Hij zette zich met succes in voor een grotere vrijheid van handelen van de vloot in de Noordzee en de Oostzee. De door zijn voorganger begonnen onbeperkte onderzeebootoorlog zette B. slechts voort, omdat dit het enige drukmiddel was dat tegen Engeland succes leek te hebben.

Toen de dood van Amerikaanse staatsburgers op Engelse passagiersschepen ("Lusitania", "Arabic") politieke spanningen met de Verenigde Staten veroorzaakte, raakte B. door zijn principiële opstelling in conflict met de Duitse regering. B. hield vast aan de gevolgde strategie, omdat een tegemoetkomende houding de verliezen aan onderzeeboten, zoals het incident met de Baralong had aangetoond, zou doen toenemen. De controverse met de Rijkskanselier leidde ten slotte tot het aftreden van B. als chef marinestaf; hij werd, net als in 1914, weer chef van het marinesteunpunt voor de Oostzee in Kiel.

Lit.: Tirpitz, A. v.: Erinnerungen (1919); Dokumente I, II (1924); Scheer, R.: Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg (1919); Marine-Archiv (red.): Der Krieg zur See 1914-1918: Nordsee dl. 1, 2, 4 en 6, Ostsee dl. 1 en 2, Ubootskrieg dl. 1 en 2 (1920 vv.); Fuss, R.: Der Ubootkrieg des Jahres 1915 (1936).

Bron: Neue deutsche Biographie, dl. 1 (1953)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Gustav_Bachmann"
Personal tools