/** * */

Georges-Louis Humbert

Generaal Georges-Louis Humbert (1862-1921) was als commandant actief in het Franse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Toen de oorlog in augustus 1914 uitbrak, leidde Humbert de Marokkaanse divisie bij St. Gond. In de volgende jaren voerde hij het Franse 3de leger aan bij de Slag aan de Somme in 1916 en bij de Oise in 1918.

Begin 1918 ging de Britse opperbevelhebber, Sir Douglas Haig (onder druk van zijn Franse collega Pétain) ermee akkoord Humberts 3de leger los te koppelen van het 5de Britse leger onder Hubert Gough. Dat deed hij onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat, als de Britten in moeilijkheden zouden geraken, Humberts 5de leger weer zou bijspringen.

Bij het grote Duitse voorjaarsoffensief van 1918, dat op 21 maart werd ingezet, kwam het Britse 5de leger zwaar onder vuur te liggen. Haig deed daarom een beroep op Pétain om bijstand van Humberts troepen te verkrijgen, zoals afgesproken.

Maar Pétain, die al eenheden van het derde Franse leger had ingezet om Parijs te verdedigen, vertraagde de orders aan Humbert zoveel mogelijk. Uiteindelijk werd het 3de Franse leger vier dagen later ingezet ter bescherming van de rechtervleugel van Goughs 5de leger. Dit was pas nadat sir Haig de druk tot het uiterste had opgevoerd.

Ondanks de ergernis van de Britten, dat veroorzaakt was door het Franse gekonkel, bewees Humbert zich als een zeer bekwaam commandant toen hij uiteindelijk de verdediging van de Britse rechterflank moest leiden.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/humbert.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Georges-Louis_Humbert"
Personal tools