/** * */

Georg von der Marwitz

Georg Kornelius Adalbert von der Marwitz, Duits generaal, * Klein-Nossin (distr. Stolp, thans Polen), 3 juli 1856, † Wundschow (distr. Stolp, idem), 27 okt. 1929, 1905-07 chef van de generale staf van het 18de legerkorps, 1911 divisiecommandant, 1913 inspecteur-generaal der cavalerie, voerde bij het uitbreken van de Wereldoorlog het bevel over een cavaleriekorps, waarmee hij in sept. 1914 tot op 30 km van Parijs oprukte, voorkwam een omsingeling van de Duitse rechtervleugel, nam met het 38ste reservekorps aan de Winterslag in Mazoerië deel, voerde in 1915 het bevel over het Beskidenkorps (33ste reservekorps) in de Karpaten en achtervolgde de Russen in Galicië na de Slag bij Gorlice-Tarnów, weerde in 1916 in Wolhynië het Broessilow-Offensief af, sloeg eind 1917 met het 2de Duitse leger de Engelsen bij Cambrai terug, leed op 8 aug. 1918 een nederlaag bij Compiègne tegen de troepen van de Franse generaal Mangin, en voerde sedert sept. 1918 het 5de Duitse leger bij Verdun aan in Champagne en bij de Maas.
Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Georg_von_der_Marwitz"
Personal tools