/** * */

Friedrich von Ingenohl

Enlarge

Friedrich von Ingenohl, Duits admiraal, * Neuwied, 30 juni 1857, † Berlijn, 19 dec. 1933, sinds 1874 bij de Keizerlijke Marine in dienst. Werd in 1907 vlagofficier en was van 1909 tot 1910 bevelhebber van het kruisereskader; in 1913 bevelhebber van de Hochseeflotte, de Duitse slagvloot. In die hoedanigheid hield hij zich aan het operatiebevel, een beslissende confrontatie met de oppermachtige Engelse vloot uit te weg te gaan, tot er een getalsmatig evenwicht zou zijn bereikt door een oorlog op beperkte schaal met onderzeeërs, torpedoboten, mijnen enz. Zijn voorstel, ook het gros van de vloot actiever in te zetten, werd door het opperbevel (lees keizer Wilhelm II en diens naaste adviseurs) afgewezen. Na de Slag bij de Doggersbank trad hij in febr. 1915 terug en werd als "Flottenchef" opgevolgd door Hugo von Pohl.

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Friedrich_von_Ingenohl"
Personal tools