/** * */

Friedrich Kress von Kressenstein

Friedrich Kress von Kressenstein (1870-1948)
Friedrich Kress von Kressenstein (1870-1948)
Freiherr (Baron) Friedrich Kress von Kressenstein, Duits generaal, * Neurenberg, 24 april 1870, † München, 16 oktober 1948, telg uit een familie van diplomaten en hoge militairen. Sedert 1888 in het Beierse leger. Na vanaf 1899 verschillende functies binnen de generale staf te hebben bekleed, werd hij in 1914 chef operaties van de generale staf van het Turkse leger en voerde het bevel over de Turkse troepen in Palestina - bij Gaza leverde hij driemaal slag met de Britten - en in Arabië. Van januari tot maart 1918 maakte hij deel uit van de staf van het 6de Duitse leger aan het westelijk front, stond aan het hoofd van een Duitse militaire missie in de Transkaukasische republieken en keerde in 1919 naar Duitsland terug waar hij werkzaam was op het ministerie van oorlog. In 1922 werd hij inspecteur van de artillerie in München en in 1924 als opvolger van v. Lossow Landeskommandant van Beieren (een functionaris die de militaire belangen van de deelstaten bij de centrale overheid behartigt).1927-29 was hij groepscommandant te Kassel. Hij schreef: '"Mit den Türken zum Suezkanal" (1938).
Personal tools