/** * */

Fort de Bois Bourrus

Het fort de Bois Bourrus in 1917
Enlarge
Het fort de Bois Bourrus in 1917

Inhoud

Bouw en ligging

Dit fort ligt op de Linker Maasoever op 310 meter hoogte en ten zuidwesten van het Fort de Marre. Het werd tussen 1881 en 1887 gebouwd op de manier van alle forten rond Verdun: vijfhoekige vorm, droge gracht met koffer- en keelkazematten, kazerne, observatieposten en machinegeweerposten. Zoals de meeste andere forten werd ook het Fort de Bois Borrus versterkt en zwaarder bewapend. Deze werkzaamheden vonden tussen 1892 en 1907 uitgevoerd. Een deel van de kazernes en gangen werd met gewapend beton versterkt, er werden twee torens voor machinegeweren opgebouwd, de twee Bourges-kazematten werden in beton uitgevoerd. In 1913 werd begonnen met het inbouwen van een Tourelle de 75 met 2 kanonnen. Een tweede pantsertoren was echter bij het begin van de Eerste Wereldoorlog nog niet gereed en werd nooit afgebouwd. Er was ook een plan voor twee 155 mm Tourelle Galopin, maar de werkzaamheden voor deze toren waren in 1914 nog niet begonnen. Het fort moest ruimte bieden aan 200 troepen.

Bewapening

Daarnaast werd het fort ondersteund door 4 nabijliggende versterkte batterijen (toestand 1912):

Eerste Wereldoorlog

Begin augustus 1914 werden alle bouwactiviteiten afgebroken en het fort volledig met troepen bezet. Bij de nadering van het Duitse 5e leger onder de Kronprinz werden enige Duitse patrouilles teruggeslagen. Reeds toen werd het fort beschoten door Duitse artillerie., maar daarbij liep het slechts lichte schade op.

Ook het Fort de Bois Bourrus werd na het legerbevel van augustus 1915 ontwapend. Er werden voorbereidingen getroffen om het in geval van nood op te kunnen blazen, maar in april 1916 werd het, net als de rest van de forten bij Verdun, weer bezet en bewapend. De 75 mm kanonnen kwamen weer in de Bourges-kazematten terug. Bij de Duitse aanvallen vanaf april 1916 werd ook dit fort heftig beschoten met allerlei artillerie, waaronder de beruchte 42 cm houwitsers en het 38 cm Lange Max – kanon. Hierbij werden de niet gepantserde delen flink beschadigd, maar het fort bleef bruikbaar, en zeer strategisch belangrijk, als uitkijkpost en onderkomen voor allerlei staven. Tevens begon, ondanks de beschietingen, de aanleg van een dieper gangenstelsel onder het fort. Deze nieuwe gangen en onderkomens maakten het verblijf beduidend veiliger, want voor een bestorming hoefde men hier niet te vrezen. In 1918 werd nog een dubbele Casemate Pamart ingebouwd.

Interbellum en Tweede Wereldoorlog

Het gebruik van het fort in het interbellum is niet bekend. Mogelijk diende het doel als opslagplaats, oefenterrein, kantoor of iets dergelijks. In juni 1940 werd het na een kort maar hevig gevecht aan de Duitse troepen overgeleverd. In 1944 werden de stalen koepels van de machinegeweertorens eraf geblazen, waarbij het meeste staal werd afgevoerd. Hierbij werden de torens zwaar beschadigd.

Het fort tegenwoordig

Het fort werd tot en met 2007 met enige regelmaat gebruikt voor militaire oefeningen. In de zomer van 2008 werd de ingang dichtgemetseld. Mede door de diepe gracht die het werk omringt, is hierdoor iedere toegang onmogelijk. Het fort bevindt zich in een redelijke toestand, er zijn hier en daar wat instortingen. Ook is het fort regelmatig slachtoffer geworden van graffiti. Het fort, en het omringende bos, waarin zich nog resten bevinden van een Frans kampement en de Abri de Combat BBM, zijn militair terrein en mogen niet vrij bezocht worden.

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Fort_de_Bois_Bourrus"
Personal tools