/** * */

Erich von Gündell

Erich von Gündell (1901 geadeld), Duits generaal der infanterie, * Goslar, 13 apr. 1854, † Göttingen, 23 dec. 1924, sinds 1873 in het leger, oefende vanaf 1887 verschillende functies uit bij de grote generale staf, was van 1894-97 leraar aan de militaire academie, nam in 1900/01 deel aan de internationale interventie van de zgn. Boxeropstand in China, maakte in 1901 deel uit van de commissie die de betreffende acties evalueerde, was van 1901-04 kolonel bij de generale staf van het 1ste legerkorps te Koningsbergen, was van 1904-06 commandant van een infanterieregiment, en werd in 1906 generaal-majoor bij de grote generale staf. G. nam deel aan de Tweede Haagse Vredesconferentie in 1907 (waar hij een voorstel indiende betreffende de rechten van burgers in bezette gebieden) en kreeg, hoewel hij de actieve dienst reeds had verlaten en in 1913 directeur van de militaire academie was geworden, bij het uitbreken van de oorlog in 1914 een reservekorps onder zijn hoede dat deel uitmaakte van het 5de Duitse leger. In sept. 1916 tot aan het einde van de Wereldoorlog had hij het bevel over legerafdeling "B" in de Elzas en was in nov. 1918 voorzitter van de Duitse wapenstilstandscommissie.

Lit.: Obkircher, Walther: General Erich von Gündell. Aus seinen Tagebüchern. Deutsche Expedition nach China 1900-1901, 2. Haager Friedenskonferenz 1907, Weltkrieg 1914-1918 und Zwischenzeiten (1939).

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Erich_von_G%C3%BCndell"
Personal tools