/** * */

Enver Pasja

Enver Pasja Damad, Turks staatsman en generaal, * Konstantinopel, 9 mrt. 1881, † Doesjambe (Tadsjikistan), 4 aug. 1922. E. sloot zich als een van de eerste Turkse officieren bij de Jong-Turkse Beweging aan en organiseerde in juli 1908 vanuit Macedonië de door deze beweging ontketende revolutie, die de macht van de sultan inperkte. In hetzelfde jaar benoemd tot militair attaché van Turkije te Berlijn, hielp hij in apr. 1909 in Konstantinopel de contra-revolutie neer te slaan en leidde in nov. 1911 de volksopstand tegen de Italiaanse inval in de Kyrenaika (Tripolitaanse Oorlog). Hij onderscheidde zich in de Tweede Balkanoorlog (1913) bij de herovering van Adrianopel (Edirné), werd in jan. 1914 minister van Oorlog, en vervolgens chef van de generale staf.

De Turkse deelname aan de oorlog aan de zijde van de Centrale Mogendheden kan voornamelijk op het conto van Enver Pasja worden geschreven, die sinds zijn tijd in Berlijn als sympathisant van Duitsland te boek stond. Begin 1915 werd hij vice-generaal, sept. 1915 divisiegeneraal. In die hoedanigheid was hij de ziel van de Turkse oorlogsvoering. Na de ineenstorting van Turkije vluchtte hij in nov. 1918 naar het buitenland, werd in juli 1919 door een Turks krijgsgerecht onder druk van de Entente bij verstek ter dood veroordeeld, maar bleef (zoals in sept. 1920 vanuit Smolensk) het verzet tegen de Entente steunen. Na een korte samenwerking met de Sowjetunie en een vergeefse poging, om zich te mengen in de Turkse vrijheidsstrijd in Klein-Azië, ging hij naar Turkestan, waar hij sneuvelde bij de opstand van de plaatselijke bevolking tegen de Bolsjewieken.

Lit.: Liman von Sanders, Otto: Fünf Jahre Türkei (1920).

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Enver_Pasja"
Personal tools