/** * */

Edward McGlachlin

Edward McGlachlin was een Amerikaans generaal uit de Eerste Wereldoorlog. Hij was bevelhebber van de artillerie-eenheden van het 1ste Amerikaanse leger in Frankrijk en kreeg korte tijd het 3de Amerikaanse leger onder zijn hoede, dat deel uitmaakte van de geallieerde bezettingsmacht in Duitsland.

McGlachlin werd geboren in Fond du Lac in 1868. In 1889 rondde hij zijn opleiding aan de militaire academie van West Point af. Als militair onderscheidde hij zich op de Philippijnen. Na de Spaans-Amerikaanse Oorlog (1898) waande men zich op de Philippijnen onafhankelijk van Spanje, maar in plaats daarvan bezette de Verenigde Staten de eilanden. Dit was aanleiding tot een reeks revoluties. Bij een ervan hadden de opstandelingen toevlucht gezocht in een krater, een schijnbaar onneembare schuilplaats, maar McGlachlin, inmiddels kapitein, liet geschut op de rand van de krater plaatsen, waarna een gecombineerde aanval van infanterie en artillerie plaatsvond die de opstand beëindigde.

In 1916 werd hij brigadegeneraal en in april 1918 bevorderd tot generaal-majoor bij het Amerikaanse expeditieleger (AEF), dat zich voorbereidde op het laatste offensief in Europa, dat de Eerste Wereldoorlog zou beëindigen.

Na de wapenstilstand kreeg hij het bevel over de 1ste divisie, en toen deze zich opmaakte om de Rijn over te steken gebood hij zijn officieren de manschappen voor te laten gaan zodat die als eersten het grondgebied van de verslagen vijand konden betreden.

McGlachlins laatste benoeming, voordat hij in 1923 op 55-jarige leeftijd uit dienst trad, was die van hoofd van het Army War College, het Amerikaanse instituut voor strategische studies.

In 1920 viel hem de eer te beurt dat er een school naar hem werd genoemd. McGlachlin hield een toespraak bij de feestelijke inwijding. "Ik durf het nauwelijks te bekennen, en het is misschien wel vreemd dat van een generaal te horen," zo sprak hij, "maar ik ben een tegenstander van oorlogen. Sterker nog, ik heb er zelfs een uitgesproken hekel aan. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar," vervolgde hij, "de ervaring leert, dat de menselijke natuur niet verandert, en dat we daarom, of we willen of niet, op zeker moment weer zullen moeten vechten."

Dat was juist een paar jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog, de oorlog, die "voor altijd een eind aan alle oorlogen zou maken." 21 jaar later zou de Verenigde Staten opnieuw bij een Wereldoorlog betrokken raken …

McGlachlin stierf in Washington in 1946, 78 jaar oud.

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Edward_McGlachlin"
Personal tools