/** * */

Edmond Buat

Edmond Buat (1868-1923) was een Franse generaal uit de Eerste Wereldoorlog.

Buat werd in 1909 commandant bij het 25ste artillerieregiment in Châlons-sur-Marne. In 1912 kreeg hij een functie op het ministerie van Oorlog. Aan de vooravond van de oorlog, inmiddels in de rang van luitenant-kolonel, gaf hij les in tactiek aan de hogere krijgsschool.

Begin augustus 1914 werd Buat stafchef van de Armée d'Alsace, de strijdmacht die in de begindagen van de oorlog onder generaal Pau enige bescheiden successen boekte. Aangezien dit leger al weer snel ontbonden werd, werd hij aan het eind van die maand benoemd tot kabinetschef op het ministerie van Oorlog. In november 1915 verliet hij het ministerie om het bevel van de 245ste infanteriebrigade op zich nemen.

In mei 1916 werd hij assistent van de stafchef bij het grote hoofdkwartier. Vanaf dat tijdstip tot aan januari 1917 was hij respectievelijk commandant van de 7de brigade infanterie en van de 121ste divisie infanterie. In januari 1917 kreeg hij het bevel over de algehele artilleriereserve. Op die post wist hij het aantal officieren in actieve dienst van 2.000 naar 5.000 te vergroten en het aantal manschappen van 55.000 naar 230.000. Ook zorgde hij voor een uitbreiding van het arsenaal aan zware artillerie.

Vanaf februari 1918 was Buat achtereenvolgens commandant van de 33ste divisie infanterie en van het 17de legerkorps, en daarna, vanaf 12 juni, van het 5de Franse leger. Dit leger, uitgebreid met andere Franse eenheden, bevatte het 3de Italiaanse korps onder bevel van generaal Albricci en de 19de Engelse brigade van generaal Jeffries waarvan niemand minder dan Bernard Montgommery, wiens roem in de Tweede Wereldoorlog tot grote hoogten zou stijgen, stafchef was.

Op 4 juli 1918 werd Buat generaal-majoor bij het grote hoofdkwartier tot hij die post in oktober 1919 verliet. Op 24 januari 1920 ten slotte, werd hij chef van de generale staf van het Franse leger, een functie, die hij drie jaar vervulde tot zijn plotselinge dood op 30 december 1923.

(Naar gegevens uit: http://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Buat)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Edmond_Buat"
Personal tools